Навчальна робота

 

Кафедра організації та безпеки дорожнього руху є провідною випусковою кафедрою ХНАДУ.

Кафедра готує фахівців зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр»,  «Магістр» та «Доктор філософії».

Заняття проводять висококваліфіковані викладачі, які мають великий досвід виробничої і наукової праці.

Кафедра співпрацює із профільними підприємствами та організаціями щодо проведення навчально-виробничої практики та подальшого працевлаштування студентів, зокрема, існують домовленості з Управлінням превентивної діяльності ГУ Національної поліції у м. Харкові, ПП " Струм-сервіс"  м. Харків, підрозділами ДП "Харківський облавтодор" ДАК "Автомобільні дороги України".

На кафедрі діє науковий гурток під керівництвом док. техн. наук, проф. Степанова О. В., де студенти набувають навички науково-дослідницької роботи.

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі

Назва дисципліни Лектори Рівень підготовки Спеціальність
Правила дорожнього руху д.т.н., проф. Степанов О. В. бакалавр 275 – Транспортні технології
Загальний курс транспорту к.т.н., доц. Запорожцева О. С. бакалавр 275 – Транспортні технології
Безпека дорожнього руху д.т.н., проф. Наглюк І. С. бакалавр 274 – Автомобільний транспорт
Транспортне планування міст к.т.н., доц. Птиця Г. Г. бакалавр 275 – Транспортні технології
Організація та безпека дорожнього руху к.т.н., доц. Холодова О. О. бакалавр 275 – Транспортні технології
Науково-дослідницька робота д.т.н., проф. Степанов О. В., к.т.н., доц. Бажинов А. В. бакалавр 275 – Транспортні технології
Аудит безпеки дорожнього руху к.т.н., доц. Капінус С. В. магістр 275 – Транспортні технології
Транспортна психофізіологія д.т.н., проф. Степанов О. В. магістр 275 – Транспортні технології
Автоматизовані системи управління дорожнім рухом д.т.н., проф. Абрамова Л. С. магістр 275 – Транспортні технології
Методи наукових досліджень к.т.н., доц. Ширін В. В. магістр 275 – Транспортні технології
Детермінований аналіз ДТП к.т.н., доц. Рябушенко О. В. магістр 275 – Транспортні технології
Методи проектування елементів дорожньої мережі к.т.н., доц. Капінус С. В. магістр 275 – Транспортні технології
Спеціальні методи організації дорожнього руху к.т.н., доц. Семченко Н. О. магістр 275 – Транспортні технології
Управління дорожнім рухом д.т.н., проф. Наглюк І.С. доктор філософії 275 – Транспортні технології
Аудит безпеки дорожнього руху д.т.н., проф. Абрамова Л.С. доктор філософії 275 – Транспортні технології

To top