Дипломне проектування

Підготовка та захист дипломних робіт магістрів є завершальним етапом навчання у магістратурі. Підготовка дипломних робіт студентами відбувається під керівництвом викладачів кафедри. Захист робіт відбувається згідно із наказом Ректора на підставі "Положення про організацію освітнього процесу у ХНАДУ", "Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії" та списку голів екзаменаційної комісії. Кафедра ОБДР забезпечує підготовку та захист дипломних робіт магістрів за фахом 275 "Транспортні технології" (на автомобільному транспорті)" за освітньої програмою "Організація та безпека дорожнього руху".

Тематика дипломного проектування

Реферати дипломних робіт магістрів