Абрамова Людмила Сергіївна

Публікації

 • 1. Абрамова Л.С. Елементи теорії штучного інтелекту в управління дорожнім рухом. Вісник харківського нацонального автомобільно-дорожного університету, Харьков, 2013, Випуск 61-62, С. 32-36.
 • 2. Абрамова Л.С., Ширін В.В., Птица Г.Г. Анализ методов определения показателей безопасности дорожного движения. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб. науч. тр. – 2015. – Вып. 69. – C. 118–123.
 • 3. Абрамова Л.С. Автоматизовані системи управління дорожнім рухом: навч. посібник з грифом МОН / Л.С. Абрамова, О.О. Бакуліч. – Х. : ХНАДУ, 2014. – 184 с.
 • 4. Абрамова Л.С. Аудит безпеки дорожнього руху : підручник / Л.С. Абрамова, І.С. Наглюк, В.В. Ширін, Г.Г. Птиця, С.В. Капінус. – Х. : ХНАДУ, 2015. – 281 с.
 • 5. Абрамова Л.С. Спосіб динамічного управління автомобільним рухом на залізничному переїзді. Автомобильный транспорт: сб. науч. тр., Вып. 38. – Х.: ХНАДУ, 2016. С. 34–38.
 • 6. Абрамова Л.С. Управління дорожнім рухом на залізничному переїзді з елементами теорії корисності / Л.С. Абрамова, С.В. Капінус / Вісник ЖДТУ, випуск №2(77). – Житомир, 2016 (підписано до друку 29.09.2016 р.), С. 13-17.
 • 7. Л.С. Абрамова, І.С. Наглюк, О.С. Левченко Аналіз методів проведення камеральних та польових досліджень аудиту безпеки дорожнього руху - Вісник ХНАДУ, вып. 75, 2016, С. 182-190.
 • 8. Абрамова Л.С., Птиця Г.Г. Глава 6. Концепция управления безопасностью дорожного движения // Перспективные тренды развития науки: техника и технологии. В 2 книгах. К 1.: монография. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2016 – С. 169-190.
 • 9. Abramova, L. Method of dynamic traffic management at a railway crossing / L. Abramova // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.]. – Харьков, 2016. – Вып. 38. – С. 34–38.
 • 10. Абрамова Л.С. Концептуальний підхід до проектування систем управління дорожнім рухом / Є. В. Нагорний, Л. С. Абрамова // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології., Выпуск 12 / ХНАДУ. – Х., 2017, С.94-100.
 • 11. Абрамова Л. С. Визначення балансу між параметрами дорожнього руху / Л. С. Абрамова, С. В. Капинус // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. Выпуск 140. – Х.: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова. – 2018. – С. 91-97.
 • 12. Абрамова Л.С. Прогнозування параметрів транспортних потоків при плануванні автомобільних доріг/ Л.С. Абрамова, В.В. Ширін // Технологіческий аудит и резервы производства. – 2015. – 5/3 (25). – С. 47 – 51.
 • 13. Абрамова Л.С. Особенности аудита дорожной безопаности / Л.С. Абрамова // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. – 2015. – Вып. 36. – С. 161 – 165.
 • 14. Абрамова Л.С., Капинус С.В. Признаки эргатических систем в управлении дорожным движением. Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформаційні технології і мехатроніки" 15 квітня 2014 року Харків. С.5-6.
 • 15. Абрамова Л.С. Особенности системы управления дорожным движением / Л.С. Абрамова, С.В Капинус // Материалы науч.-технич. конф. с международным участием «Транспорт, экология – устойчивое развитие», г. Варна, Болгария 2016. С. 288-292.

Відомості про підвищення кваліфікації

Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр №1  МВС України в Харківській області.

 «Прогнозна оцінка безпеки руху на елементах транспортної мережі». Наказ №171 від 17.12.2012 р.