Бажинов Анатолій Васильович

Публікації

  • 1. Бажинов А.В. Методика оценки потребности в запасных частях для транспортных машин / А.В. Бажинов // Вестник НТУ «ХПИ». Серия: Автомобиле – и тракторостроение. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2015. – №9 (1118). – С. 82 – 85 .
  • 2. Бажинов А.В. Совершенствование системы технического обслуживания автомобилей / А.В. Бажинов // Вестник НТУ «ХПИ». Серия: Автомобиле- и тракторостроениея. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2015. – № 8(1117). – С. 61 – 65.
  • 3. Бажинов А.В. Фирменный автосервис и управление надежностью транспортных машин / А.В. Бажинов // Вестнік ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 156 «Механізація сільськогосподарського виробництва» - Харків 2015. – С. 566 – 569.
  • 4. Бажинов А. В. Методы и оценка управления дорожным движением / А. В. Бажинов, И. С. Наглюк // Автомобільний транспорт: зб. наук. пр. – Х.: ХНАДУ, 2015. – Вип. 37. – С. 90 – 94.
  • 5. Бажинов А.В., Бажинова Т.О. // Вплив якості транспортних засобів на показники дорожньо-транспортних пригод // Електронний журнал "Автомобіль і електроніка. Сучасні технології" №13 / 2018.

Відомості про підвищення кваліфікації

Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр №1  МВС України в Харківській області.

Тема: «Методи детермінованого аналізу дорожньо-транспортних пригод». Наказ № 161 від 19.12.2016 р.