Капінус Сергій Васильович

Публікації

  • 1. Абрамова Л. С. Системний аналіз систем управління дорожнім рухом / Л. С. Абрамова, С. В. Капінус // Науковий журнал «Молодий вчений», випуск №7. – 2016. – С. 177 – 180.
  • 2. Абрамова Л.С. Побудова дерева рішень для управління дорожнім рухом на залізничному переїзді / Л.С. Абрамова, С.В. Капінус // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей), Вип 54 (спецвипуск), м. Харків, 2016. – С. 33 – 34.
  • 3. Капінус С.В. Управління дорожнім рухом на залізничному переїзді з елементами теорії корисності / Л.С. Абрамова, С.В. Капінус // Вісник ЖДТУ, випуск №2 (77). – Житомир, 2016. – С. 13 –17.
  • 4. Капінус С.В. Імітаційне моделювання параметрів дорожнього руху у критичних ситуаціях на транспортній мережі / С. В. Капінус // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології., Выпуск 11 / ХНАДУ. – Х., 2017, с.79-84.
  • 5. Абрамова Л. С. Визначення балансу між параметрами дорожнього руху / Л. С. Абрамова, С. В. Капинус // Комунальне господарство міст. – 2018. – №140. – С. 91-97.
  • 6. Абрамова Л.С. Аудит безпеки дорожнього руху /Л.С. Абрамова, І.С. Наглюк, В.В. Ширін, Г.Г. Птиця, С.В. Капінус / Під загальною редакцією І.С. Наглюка: Підручник. – Харків: ХНАДУ, 2015. – с. 281.
  • 7. Капинус С.В. Признаки эргатических систем в управлении дорожным движением. / Л.С. Абрамова, С.В. Капинус // Інформаційні технології і мехатроніка: Матеріали всеукраїнської науково-практична конференція. – Харків: Типографія «Стиль-Издат» ФОП Бровін О.В., 15 квітня 2014 р. – С. 5- 6.
  • 8. Капинус С.В. Функции уровня принятия решений в автоматизированных системах управления дорожным движением / С.В. Капинус // Проблеми підвищення рівня безпеки, комфорту та культури дорожнього руху: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНАДУ, 2013. – С. 85-88.
  • 9. Абрамова Л.С. Побудова дерева рішень для управління дорожнім рухом на залізничному переїзді / Л. С. Абрамова, С. В. Капінус // Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика: тези доповідей за матеріалами дванадцятої науково-практичної міжнародної конференції. – Харків: УДУЗТ, 2016. – С. 33-34.
  • 10. Абрамова Л.С. Особенности систем управления дорожным движением / Л. С. Абрамова, С.В. Капинус // Матеріали наук.-техн. конф. з міжнародною участю «Транспорт, екологія – стійкий розвиток». – Варна, 2016. – С. 107-110.

Відомості про підвищення кваліфікації

Стажування у Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при ГУМВС України в Харківській області. «Системи і технологія автоматизованого управління дорожнім рухом»

Наказ № 201 від 29.12.2012 р.