Холодова Ольга Олександрівна

Публікації

  • 1. Холодова О.О. Сучасні проблеми перевезення сільськогосподарських вантажів в міжнародному сполученні / О.О. Холодова, О.В. Кутья // Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка / М-во аграрної політики і продовольства України; редкол.: Л.М. Тіщенко (гол. ред.) та ін. – 2014. – Вип.147. - С.180-186.
  • 2. Холодова О.О. Постановка задачі обслуговування зон міста за допомогою перехоплюючих паркингів / О.О. Холодова, Д.О. Музильов // Вісник Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського / Міністерство освіти і науки України; редкол.: М.В. Загірняк (гол. ред.) та ін. – 2015. – Вип.1. – С.75-80.
  • 3. Холодова О.А. Задача проектирования систем перехватывающих паркингов в крупных городах / Е.М. Гецович, О.А. Холодова, В.В. Шелудченко// Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. Харьковского национального автомобильно-дорожного университета / Министерство образования и науки Украины; редкол.: Туренко А.Н. (гл. ред.) и др. – 2014. – Вып.35. – С. 128 – 132.
  • 4. О. Kholodova. Evaluation of efficiency of parking system formation on example of Kharkiv / О. Kholodova // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – 2015. – Вып. 37. – С. 55 – 60.
  • 5. Холодова О.О. Щодо визначення радіусу зон обслуговування паркингів [Електронний ресурс]/ О.О. Холодова // - Режим доступа: http://www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/naukovi-vidannja/avtomobil-elektronika-suchasni-tekhnologiji/arkhiv-nomeriv.html – Автомобиль и Электроника. Современные технологии: электр. науч. спец. изд./ХНАДУ – 2015. – Вып. 8. – С. 90 – 94.
  • 6. Холодова О.О. Аналіз методик визначення допустимої пішохідної дистанції при обслуговуванні об’єктами паркування автомобілів/ О.О. Холодова, О.О. Северин, О.О. Шуліка// Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів = Technical service of agriculure, forestry and transport systems : наук. журн. - 2018. - N 12. - С. 281 - 287.
  • 7. Холодова О.О. Досвід використання інтерактивних форм навчання при вивченні дисципліни “Організація і безпека дорожнього руху”/ О.О. Холодова // Матеріали всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти “Підвищення якості освітньої діяльності у вищих навчальних закладах за рахунок інтерактивних форм навчання”, м. Харків, 9-10 квітня 2018 р./ ХНАДУ. – Харків, Україна, 2018. – С. 26-27.

Відомості про підвищення кваліфікації

ХНАДУ, ЦПКіПО

Тема: «Розробка дистанційного курсу «Організація та безпека дорожнього руху»

Свідоцтво 12СПВ №011432 від 17.02.2015 р.