Левченко Олена Сергіївна

Публікації

  • 1. Левченко О.С. Аналіз методів проведення камеральних та польових досліджень аудиту безпеки дорожнього руху / Л.С. Абрамова, І.С. Наглюк, О.С. Левченко // Вісник ХНАДУ. – вип. 75. – 2016. – С. 182 – 190.
  • 2. Левченко О.С. Моделювання попиту на послуги міського пасажирського транспорту при проведенні масових заходів у містах / Россолов О.В., Любий Є.В., Король В.Ю., Левченко О.С. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 3/3 (63). – С. 22-25.
  • 3. Левченко О.С. Аналіз ефективності використання міні-кільцевих розв'язок / Любий Є. В., Левченко О. С., Сиромятнікова М. С. // Наукові нотатки. – Луцький національний технічний університет, Луцьк - 2018. – Вип. 61. – С. 110 – 117.
  • 4. Левченко О. С. Управління швидкістю руху транспортних потоків / В. В. Ширін, О.С. Левченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології і мехатроніка», м. Харків, 15 квітня 2014 року / ХНАДУ, 2014. – С. 168-169.
  • 5. Левченко О. С. Оцінка безпеки дорожнього руху з урахуванням інформаційного навантаження водія при аудиті дорожнього руху / О.С. Левченко // Транспорт і логістика: проблеми та рішення: Збірник наукових праць за матеріалами VIIІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Сєвєродонецьк − Одеса − Вільнюс − Київ, 23-25 травня 2018р. / Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Одеський національний морський університет – Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2018. – С. 370-372.

Відомості про підвищення кваліфікації

Стажування у Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при ГУМВС України в Харківській області. «Автотехнічна експертиза». Наказ №200 від 20.12.2013 р.

Навчання з курсу «AutoCAD» в машинобудівному та будівельному проектуванні (36 год.) Сертифікат від 12 червня 2015 р.