Наглюк Іван Сергійович

Публікації

  • 1. Абрамова Л.С. Аналіз методів проведення камеральних та польових досліджень аудиту безпеки дорожнього руху / Л.С. Абрамова, И.С. Наглюк, О. С. Левченко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб.науч. тр. – 2016. – Вып. 75. – С.182–189.
  • 2. Абрамова Л.С. Аудит безпеки дорожнього руху / Л.С. Абрамова, І.С. Наглюк, В.В. Ширін, Г.Г. Птиця, С.В. Капінус / Під загальною редакцією І.С. Наглюка: Підручник. – Харків: ХНАДУ, 2016. – с. 260.
  • 3. Степанов О. В. Безпека на автотранспорті: проблеми та перспективи / О. В. Степанов, І. С. Наглюк // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – № 10 (1119). – С. 122 – 127.
  • 4. Горбачов П. Ф. Попит на послуги міського пасажирського транспорту при проведенні масових заходів / П. Ф. Горбачов, І. С. Наглюк, О. В. Россолов, В. Ю. Король // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Серія «Технічні науки та архітектура». – 2015. – Вип. 123. – С. 78 – 84.
  • 5. Бажинов А.В. Методы и оценка управления дорожным движением / А.В. Бажинов, И. С. Наглюк // Автомобільний транспорт: зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 37. – С. 90–94.
  • 6. Степанов О.В. Безпека автомобільного транспорту в транспортній галузі / О.В. Степанов, І.С. Наглюк // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. – 2015. – Вып. 70. – С.137 – 141.
  • 7. Рябушенко О.В. Зміст підготовки фахівців з безпеки дорожнього руху в Україні /О.В. Рябушенко , И.С. Наглюк // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти «Підвищення якості освіти діяльності у вищих навчальних закладах за рахунок інтерактивних форм навчання», 9-10 квітня 2018р. –Харків: ХНАДУ, 2018.- С.24-25.
  • 8. Рябушенко О.В.. Передумови та наслідки зниження встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів в Україні /О.В. Рябушенко, И.С. Наглюк // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для іх обслуговування СЕУТТОО-2017: матеріали 8-і Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 вересня 2017р., м. Херсон). – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2017. – С. 133–137.

Відомості про підвищення кваліфікації

Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр №1  МВС України в Харківській області.

«Облік і аналіз ДТП», Наказ № 161 від 19.12.2016 р.