Птиця Геннадій Григорович

Освіта

Досвід роботи

Педагогічну діяльність почав з посади викладача стажиста, потім асистента, потім займав посади старшого викладача, доцента кафедри, заступника завідувача кафедри «Транспортних систем» і «Організації і безпеки дорожнього руху», заступника відповідального секретаря приймальної комісії ХНАДУ.

Є автором понад 50 наукових та методичних публікацій.

Педагогічну та наукову діяльність Г.Г. Птиця поєднує з активною громадською роботою.
В теперішній час є:

- заступником відповідального секретаря приймальної комісії ХНАДУ,

- членом групи інтернаціоналізації ХНАДУ,

 - членом методичної ради ХНАДУ, секція «Індивідуальної післядипломної підготовки та навчання в НКЦ ХНАДУ».

Основні навчальні курси, які веде Птиця Г.Г.:

- “Транспортне планування міст” (36 лекц. год.),

- “Технічні засоби регулювання дорожнього руху” (36 лекц. год.).

 Навчально-методична діяльність охоплює всі форми навчання: денну, заочну та всі види навчального процесу: проведення практичних та лабораторних занять, читання лекцій, керівництво курсовим та дипломним проектуванням, науково-дослідною роботою студентів. Всі дисципліни, що веде здобувач, методично забезпечені: розроблено робочі навчальні програми, лекційні курси, методичні вказівки до практичних робіт та курсового проектування, виконання контрольних робіт тощо.

Під його керівництвом та за його участі виконано ряд наукових та господарських проектів:

·       Проведення досліджень та розробка схем організації дорожнього руху по вул. Корольова (0,32 км), вул. Єгорова (0,23 км), вул. Комунальна (0,34 км), вул. Гетьмана Мазепи (0,43 км), вул. Чайковського (0,42 км) в смт Коломак Коломакського району Харківської області (Керівник теми)

·       Розробка пропозицій щодо формування задач Програми забезпечення безпеки дорожнього руху на території Харківської області на період 2018 – 2020 років (Експерт з транспортного планування та безпеки дорожнього руху)

·       Науково-дослідна робота з обґрунтування планувального рішення транспортного вузла на перехресті вулиць Суходольська та Європейська м. Ізюм (Експерт з транспортного планування та консультант з побудови імітаційних моделей (PTV VISSIM) функціонування транспортного вузла)

·       Послуги з інженерного проектування (послуги з розробки схеми організації дорожнього руху на дорогах Дніпровського району) м. Запоріжжя (Відповідальний виконавець. Розробка схем розташування технічних засобів регулювання)

·       Розробка схеми організації дорожнього руху та обгрунтування введення світлофорного регулювання на перехресті вул. Клочківська та вул.Лопанська міста Харків (Побудова імітаційних моделей (PTV VISSIM) функціонування суміжних перехресть зі світлофорним регулюванням за принципом забезпечення координованого управління транспортними потоками по типу «Зелена хвиля»)

 ·       Науково-практичний підхід підвищення безпеки дорожнього руху на залізничних переїздах № держреєстрації 0115U003272 (Відповідальний виконавець. Розробка прототипу методики проведення аудиту безпеки дорожнього руху на залізничному переїзді та на підходах до нього)

Основні навчальні публікації:

Співавтор підручника «Аудит безпеки дорожнього руху»

Співавтор навчального посібника «Довідковий словник термінів та визначень з організації та безпеки дорожнього руху»

Співавтор навчального посібника «Практикум з проведення аудиту безпеки дорожнього руху»

Співавтор  монографії «Концепция управления безопасностью дорожного движения»

НАУКОВІ НАПРЯМКИ (інтереси):

Дослідження параметрів дорожнього руху.

Вплив параметрів умов руху на рівень безпеки дорожнього руху на вулицях і дорогах міських та позаміських шляхів сполучення.

Інноваційні рішення для управління безпекою дорожнього руху.

Моделювання проектних рішень по організації дорожнього руху з оцінкою ефективності альтернативних рішень з використанням сучасних програмних продуктів.

Формування планів розвитку дорожнього руху для реалізації концепції сталої міської мобільності.

Публікації

  • 1. Птица Г.Г. Теоретические исследования параметров безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах / Г. Г Птица // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб. науч. тр., Выпуск 61 –62 / ХНАДУ. – 2013. – С. 64-70.
  • 2. Абрамова Л.С. Аудит безпеки дорожнього руху / Л.С. Абрамова, І.С. Наглюк, В.В. Ширін, Г.Г. Птиця, С.В. Капінус / Під загальною редакцією І.С. Наглюка: Підручник. – Харків: ХНАДУ, 2015. – 281 с.
  • 3. Птица Г.Г. Анализ методов опре-деления показателей безопасности до-рожного движения / Л.С. Абрамова, В.В. Ширин, Г.Г. Птица // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб. науч. тр., 2015. – Вып. 69. – C. 118 – 123.
  • 4. Птица Г.Г., Абрамова Л.С. Результаты редукции частных коэффициентов аварийности при определении уровня безопасности дорожного движения // Академическая наука - проблемы и достижения. Материалы IV международной научно-практической конференции. 7 – 8 июля 2014 г. Москва.- CreateSpace 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2014, c. 165 – 169.
  • 5. Птица Г.Г. Сравнительный анализ моделей определения уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах / Г.Г Птица // Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНАДУ, 15 – 16 жовтня 2015. – С. 91 – 93.
  • 6. Ptytsya G. Features road safety assessment at a railway crossing / G. Ptitsya, O. Plujnikov// Integration processes and innovative technologies. Achievements and prospects of engineering sciences: collection of scientific works / Kharkiv National Automobile and Highway University. – Kharkiv, 2017. Issue 7, part I. – P. 133-137.
  • 7. Птиця Г.Г. Вибір схеми організації дорожнього руху на пішохідному переході біля дитячих навчальних закладів / Г.Г. Птиця // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті: науковий журнал / Луцький НТУ; [редкол.: Пустюльга С.І. (гол. ред.) та ін.]. - Луцьк, 2018. – Вип. №2(11). – C. 104–109.
  • 8. Птица Г.Г. Экспериментальная проверка экспресс-метода определения уровня безопасности дорожного движения / Л.С. Абрамова, Г.Г Птица // Материалы науч.-технич. конф. с международным участием «Транспорт, экология – устойчивое развитие», г. Варна, Болгария, 2016. – С. 111-115.
  • 9. Птиця Г.Г. Формування інноваційних рішень для системи управління безпекою дорожнього руху / Л.С. Абрамова, В.В. Ширін, Г.Г Птиця // Автомобільний транспорт та інфраструктура: І Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 26–28 квітня 2018 року: тези конференції. Київ. 2018. – С. 140-143.
  • 10. Абрамова Л.С. Довідковий словник термінів та визначень з організації та безпеки дорожнього руху: словник /Л.С. Абрамова, Г.Г. Птиця, В.В. Ширін. – Х.: ХНАДУ, 2017. – 234 с.

Підвищення кваліфікації

- Курси «молодий лектор» (72 години), грудень 2007р. свідоцтво про закінчення курсів.

- Курси «Педагогіка. Етика та конфліктологія» (72 години), квітень 2012р.

- Стажування, НДЕКЦ при ГУ МВС України в Харківській області, листопад 2012р.

- Навчання з курсу «AutoCAD» в машинобудівному та будівельному проектуванні (36 год.) Сертифікат від 12 червня 2015 р. Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

- Стажування, Академічна доброчесність: виклики сучасності. Республіка Польща, Варшава, 09.09 – 21.09.2019. POLISH-UKRAINIAN FOUNDATION «THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL ACADEMIC AND SCIENTIFIC COOPERATION». THEOLOGICAL ACADEMY OF THE UNIVERSITY OF CARDINAL STEFAN VYSHINSKY IN WARSAW