Птиця Геннадій Григорович

Публікації

  • 1. Птица Г.Г. Теоретические исследования параметров безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах / Г. Г Птица // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб. науч. тр., Выпуск 61 –62 / ХНАДУ. – 2013. – С. 64-70.
  • 2. Абрамова Л.С. Аудит безпеки дорожнього руху / Л.С. Абрамова, І.С. Наглюк, В.В. Ширін, Г.Г. Птиця, С.В. Капінус / Під загальною редакцією І.С. Наглюка: Підручник. – Харків: ХНАДУ, 2015. – 281 с.
  • 3. Птица Г.Г. Анализ методов опре-деления показателей безопасности до-рожного движения / Л.С. Абрамова, В.В. Ширин, Г.Г. Птица // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб. науч. тр., 2015. – Вып. 69. – C. 118 – 123.
  • 4. Птица Г.Г., Абрамова Л.С. Результаты редукции частных коэффициентов аварийности при определении уровня безопасности дорожного движения // Академическая наука - проблемы и достижения. Материалы IV международной научно-практической конференции. 7 – 8 июля 2014 г. Москва.- CreateSpace 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2014, c. 165 – 169.
  • 5. Птица Г.Г. Сравнительный анализ моделей определения уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах / Г.Г Птица // Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНАДУ, 15 – 16 жовтня 2015. – С. 91 – 93.
  • 6. Ptytsya G. Features road safety assessment at a railway crossing / G. Ptitsya, O. Plujnikov// Integration processes and innovative technologies. Achievements and prospects of engineering sciences: collection of scientific works / Kharkiv National Automobile and Highway University. – Kharkiv, 2017. Issue 7, part I. – P. 133-137.
  • 7. Птиця Г.Г. Вибір схеми організації дорожнього руху на пішохідному переході біля дитячих навчальних закладів / Г.Г. Птиця // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті: науковий журнал / Луцький НТУ; [редкол.: Пустюльга С.І. (гол. ред.) та ін.]. - Луцьк, 2018. – Вип. №2(11). – C. 104–109.
  • 8. Птица Г.Г. Экспериментальная проверка экспресс-метода определения уровня безопасности дорожного движения / Л.С. Абрамова, Г.Г Птица // Материалы науч.-технич. конф. с международным участием «Транспорт, экология – устойчивое развитие», г. Варна, Болгария, 2016. – С. 111-115.
  • 9. Птиця Г.Г. Формування інноваційних рішень для системи управління безпекою дорожнього руху / Л.С. Абрамова, В.В. Ширін, Г.Г Птиця // Автомобільний транспорт та інфраструктура: І Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 26–28 квітня 2018 року: тези конференції. Київ. 2018. – С. 140-143.
  • 10. Абрамова Л.С. Довідковий словник термінів та визначень з організації та безпеки дорожнього руху: словник /Л.С. Абрамова, Г.Г. Птиця, В.В. Ширін. – Х.: ХНАДУ, 2017. – 234 с.

Відомості про підвищення кваліфікації

Навчання з курсу «AutoCAD» в машинобудівному та будівельному проектуванні (36 год.)

Сертифікат від 12 червня 2015 р.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 09.03.2016 р. ДК № 036135)