Ширін Валерій Вікторович

Публікації

 • 1. Ширін В. В. До проблеми попередження транспортних заторів / В. В. Ширін // Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених “Engineering mechanics & transport 2013” (EMT-2013), м. Львів, 21-23 листопада 2013 / Національний університет «Львівська політехніка», 2013. – С. 50 – 52.
 • 2. Ширін В.В. Управління швидкістю руху транспортних потоків / В.В. Ширін, О.С. Левченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології і мехатроніка», м. Харків, 15 квітня 2014 року / ХНАДУ, 2014 – С. 168 – 169.
 • 3. Ширін В.В., Салманова О.Ю. (ХНУВС), Циркуленко С.С. (ХНУВС) Щодо аналізу сучасної практики забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 17 листопада 2017 року). – Кривий Ріг, 2017. – С. 280-283.
 • 4. Абрамова Л.С. Анализ методов определения показателей безопасности дорожного движения / Л.С. Абрамова, В.В. Ширин, Г.Г. Птица // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб. науч. тр. – 2015. – Вып. 69. – С. 78 – 84.
 • 5. Абрамова Л.С. Прогнозування параметрів транспортних потоків при плануванні автомобільних доріг / Л.С. Абрамова, В.В. Ширін // Технологический аудит и резервы производства. – № 5/3 (25). – 2015. – С. 47 – 51.
 • 6. Ширін В.В. До питання розвитку автоматизованих систем управління дорожнім рухом/ В.В. Ширін // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. – 2015. – Вып. 37. – С. 118 – 123.
 • 7. Абрамова Л.С. Аудит безпеки дорожнього руху / Л.С. Абрамова, І.С. Наглюк, В.В. Ширін, Г.Г. Птиця, С.В. Капінус / Під загальною редакцією І.С. Наглюка: Підручник. – Харків: ХНАДУ, 2016. –260 с.
 • 8. Практичний довідник для проведення аудиту безпеки дорожнього руху: довідковий посібник /Л.С. Абрамова, І.С. Наглюк, В.В. Ширін, Г.Г. Птиця, С.В. Капінус, Т.В. Харченко, О.С. Левченко. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 106 с.
 • 9. Виконання функцій наукового керівника наукової теми «ДК 021:2015 код 71320007 Послуги з інженерного проектування (послуги з розробки схеми організації дорожнього руху на дорогах Дніпровського району)»
 • 10. Виконання функцій наукового керівника наукової теми «Аналіз планувальних рішень транспортного вузла на перетинанні вул. Суходольська та вул. Європейська в м. Ізюм Харківської області»
 • 11. Виконання функцій наукового керівника наукової теми «Житлова будівля по вул. Бібліка, 19 (літ. В-4) в м. Харків. Організація дорожнього руху» .

Відомості про підвищення кваліфікації

Саморегулівна організація "Всеукраїнська громадська організація «Гільдія проектувальників у будівництві"

Наказ № 142 від 22.12.2017 р. Сертифікат відповідального виконавця №11298