Степанов Олексій Вікторович

Публікації

 • 1. Степанов О. В. Безпека автотранспорту та дорожнього руху в геопатогенних зонах [моногр.] / О. В. Степанов. ― Харків : С. А. М., 2015. ― 552 с.
 • 2. Степанов О. В. Безпека автотранспорту в транспортному процесі [моногр.] / О. В. Степанов. ― Харків : «Водний Спектр Джі - Ем - Пі», 2017. ― 680 с.
 • 3. Степанов О. В. Віктимогенні ситуації учасників дорожнього руху / О. В. Степанов // Збірник наукових праць Херсонського національного техніч-ного університету. – Херсон., 2014. – Вип. 1 (12), Т-1. – С. 90 – 93.
 • 4. Степанов О. В. Безпека учасників дорожнього руху в геопатогенних зонах / О. В. Степанов // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2015. – № 2 (219). – С. 131 –135.
 • 5. Степанов А. В. Безопасность автотранспорта в системе ВАДС / О. В. Степанов // Вісник НТУ. Науково-технічний збірник. ― Вип. №1 (34), ― Киів, 2016. ― С. 478–484.
 • 6. Степанов О. В. Вплив психологічного фактору людини на безпеку системи ВАДС / О. В. Степанов // Теорія і практика управління соціальними системами: наук.-техн. журн. Нац. техн. ун-т «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – № 4. – С. 85 – 91.
 • 7. Степанов А. В. Безопасность автотранспорта в системе ВАДС / О. В. Степанов // Вісник НТУ. Науково-технічний збірник. – Вип. №1 (34). – 2016. – С. 478 – 484.
 • 8. Степанов О. В. Людський фактор у системі безпеки автотранспорту / О. В. Степанов // Вісник СНАУ. ― Суми, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 256–260.
 • 9. Степанов О. В. Правила дорожнього руху. Посібник для автошкіл України / О. В. Степанов, О. В. Рябушенко. – Харків: ФОП Ступак А. І., 2014. –. 272 с.
 • 10. Stepanov A. V. Active safety in the system of motor-transport safety / A. V. Stepanov // Автомобильный транспорт. Сб. науч. тр. ― Вып. 39. ― Харьков, 2016. ― С. 7–13.
 • 11. Stepanov A. V. An automobile safety: problems and perspectives / A. V. Stepanov // International Scientific Journal ''Internauka'', series: Technical Sciences, 2016. ― NR 6, Т.2. ― С. 11–14.
 • 12. Stepanov Oleksiy. Human factor in the “driver-car-road-environment” safety system / Oleksiy Stepanov // International Scientific Journal ''Internauka'', series: Technical Sciences, 2017. ― NR 1 (23), Т.1. ― С. 82–84
 • 13. Stepanov Oleksiy. Problems of safety of motor vehicles / Oleksiy Stepanov // Wydawca: Sp. z.o.o. «Nauka i Studia», seria: Techniczne nauki, Przemyśl, Poland, 2017. ― NR 2 (163). ― P. 91–96.

Відомості про підвищення кваліфікації

ХНАДУ, Центр підвищення кваліфікації і післядипломної освіти.

Свідоцтво 12СПК 708924 Тема: «Розробка дистанційного курсу «Правила дорожнього руху».

13.06.2012 р.