Засядько Дмитро Володимирович

Публікації

  • 1. Гецович Е.М. Побудова матриці транспортних кореспонденцій, транзитних для центральної ділової частини мегаполіса / Е.М. Гецович Е.М., Д. В. Засядько // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. – 2014. – Вып. 43. – С. 60 – 64.
  • 2. Гецович Е.М. Побудова матриці транспортних кореспонденцій, транзитних для центральної ділової частини мегаполіса / Е.М. Гецович Е.М., Д. В. Засядько // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. – 2014. – Вып.43. – С. 60 – 64.
  • 3. Гецович Е. М., Засядько Д. В. «Транспортное районирование мегаполисов и расчёт маршрутов реализации корреспонденций» / Сборник научных трудов «Совершенствование организации дорожного движения и перевозок пассажиров и грузов» Минск: «Бестпринт». – 2011. – С. 121 – 128.
  • 4. Засядько Д. В. Выбор вида функции транспортного тяготения для транспортных потоков, проходящих через центр города, – “Транспорт, екология - устойчиво развитие” 22 научно-техническа конференция с международно участие. Сборник доклади. Варна, Болгария, 2016. (в електронному вигляді – http://ecovarna.org)
  • 5. Засядько Д. В. Оценка транспортных корреспонденций, проходящих через центр города, – “Транспорт, екология - устойчиво развитие” 23 научно-техническа конференция с международно участие. Сборник доклади. Варна, Болгария, 2017. (в електронному вигляді – http://ecovarna.org)

Відомості про підвищення кваліфікації

Стажування у Департаменті інфраструктури Харківської міської ради.

«Методи і моделі для визначення матриць кореспонденцій».

Наказ №195 від 15.12.2014 р.