Історія кафедри

Історія кафедри організації і безпеки дорожнього руху бере свій початок з колишньої кафедри організації перевезень і дорожнього руху, яка була створена в 1979 році наказом Міністерства освіти України. До її професорсько-викладацького складу увійшли видатні вчені і педагоги, такі як ветерани Другої світової війни доценти Агеєнко А. П., Волошенко М. М., Кудієвський Г. Г., Савенко С. Л., старший викладач Рубінська І. В. та інші. ЇЇ першим завідувачем кафедри до 1993 року був кандидат технічних наук, доцент Решетніков Є. Б.

За період з 1993 по 2011 роки кафедра зазнала значних змін: розширення кафедри до розмірів факультету, відокремлення окремих кафедр по спеціальностям, омолодження колективу. За період з 1979 по 1995 кафедра підготувала більше 700 фахівців за спеціальністю «Організація перевезень» і 500 – за спеціальністю «Безпека дорожнього руху». Була створена і розвинута матеріально-технічна база кафедри, що включала три кабінети для професорсько-викладацького складу, три спеціалізовані навчальні аудиторії та комп’ютерну лабораторію для виконання наукових досліджень, в тому числі – аспірантами і студентами-членами студентського наукового товариства. За той же час співробітниками кафедри виконано науково-дослідницьких робіт за замовленням підприємств України та з-за кордону.

У зв’язку з актуальними потребами народного господарства у фахівцях новітніх спеціальностей у 1995 році за наказом по університету № 103 від 23.11.95 р. була створена кафедра транспортних систем з тим же кадровим складом. В той час кафедра готувала фахівців одразу трьох спеціальностей – «Транспортні системи», «Організація і регулювання дорожнього руху» та «Організація перевезень і управління на транспорті».

Починаючи з 1995 року і по нинішній день кафедра підготувала більше ніж 3500 фахівців, які працюють на підприємствах всіх форм власності як в Україні, так і за кордоном – автотранспортних, транспортно-експедиційних, логістичних підприємствах, промислових та торговельних підприємствах, в органах ДАІ (нині в патрульній поліції), обласних державних адміністраціях, органах державного управління, тощо.

У 2001 році кафедра транспортних систем стала кадровим, науковим і педагогічним джерелом для створення кафедри транспортних технологій, яка була створена для підвищення якості навчання у зв’язку з різким зростанням контингенту студентів вищезгаданих спеціальностей, що сягнув відмітки 1000 осіб на всіх курсах навчання.

У 2011 році на пост завідувача кафедрою організації і безпеки дорожнього руху, а саме таку назву прийняла кафедра транспортних систем, став кандидат технічних наук, доцент Наглюк І.С. (нині професор, док. техн. наук). Навчально-лабораторну базу кафедри складають два кабінети професорсько-викладацького складу, чотири навчальних аудиторії, спеціалізований комп’ютерний клас та лабораторія технічних засобів регулювання дорожнього руху. До штатного розкладу кафедри входять 15 осіб професорсько-викладацького складу і 2 особи навчально-допоміжного складу. Кафедра забезпечує підготовку аспірантів, у тому числі іноземців.

Кафедра бере активну участь в науково-дослідницький роботі, зокрема – по завданню державних органів влади. Кафедра розробила пропозиції щодо оптимізації дорожнього руху в місті Харкові в рамках підготовки до Євро-2012, вдосконаленню організації дорожнього руху на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі, зокрема на вулиці Шевченко та проспекту Московському, розробляє проекти організації дорожнього руху у різних населених пунктах України за замовленнями органів місцевої влади та комерційних організацій.

Постійно поширюється наукове співробітництво кафедри з іншими навчальними закладами України та зарубіжжя Зараз вже ведеться співробітництво з Науково-технічним центром безпеки руху Білоруського національного технічного університету. Співробітництво з кафедрою безпеки руху Бєлгородського державного технічного університету (м. Бєлгород, Росія) припинено.

На даний час кафедра співпрацює також з міжнародним проектом TRACECA у питанні дослідження використання водіями ременів безпеки.

Видатні діячі кафедри

Решетніков Євген Борисович

кандидат технічних наук, професор

 

Решетніков Євген Борисович народився в 1942 р. в сім'ї військовослужбовця, що боронив Вітчизну від німців. Після перемоги родина повернулася до Харкова. Закінчивши середню школу у 1960 р.,  Євген Борисович почав працювати у Лабораторії швидкісних автомобілів (ЛША) ХНАДУ (тоді ХАДІ), одночасно навчаючись на автомобільному відділенні вечірнього факультету інституту за спеціальністю  7.090258  "Автомобілі та автогосподарство". За участь у розробці та створенні швидкісних автомобілів був нагороджений медаллю ВДНГ.

Після закінчення в 1966 р. інституту працював інженером НДС кафедри автомобілів,  в 1973 р. захистив кандидатську дисертацію, з 1974 до 1979 р. працював доцентом кафедри “Автомобілі”, з 1979 до 1993 р. – завідувачем кафедри  оганізації перевезень та дорожнього руху, з 1993 до 1996 р. – деканом факультету управління та бізнесу, з 1996 до 2003 р. – заступником декана факультету заочного навчання, з 2003 до 2005 р. – завідувачем кафедри транспортних систем, з 2005 до 2011 р. – професором кафедри транспортних систем, з 2011 р. по 2019 р. працював професором кафедри організації і безпеки дорожнього руху. Загальний стаж роботи Євгена Борисовича у ХНАДУ становить 59 років.

Протягом своєї трудової діяльності опублікував більше 45 методичних робіт, в тому числі два учбових посібника, 52 наукові праці загальним обсягом понад 35 друк. арк., має 5 авторських свідоцтв про винаходи. Під його керівництвом були підготовлені та захищені 3 дисертації на здобуття вченого ступеня канд. техн. наук. Активно впроваджує наукові розробки у виробництво.

Працюючи на посаді завідувача кафедри організації перевезень та дорожнього руху з моменту її створення, він зумів в найкоротший термін організувати випуск спеціалістів нового профілю, створити добру методичну базу для їх підготовки, забезпечити впровадження прогресивних форм і методів навчання в учбовий процес – комп’ютеризацію навчання, виконання лабораторних робіт на підприємствах та ін. Налагодив наукові зв’язки з провідними науковими закладами України (ДержавтотрансНДІпроект, Харківський інститут судових експертиз та ін.) автотранспортними підприємствами Харкова и інших міст України.

В період роботи заступником декана ФЗН багато зробив для вдосконалення методів заочних форм навчання. Був одним з організаторів регіональних учбових закладів ХНАДУ у Херсоні, Сімферополі, Кривому Розі, Полтаві, Нікополі, Куп’янську.