Конференції, семінари, конкурси

16 травня 2024 року відбулося онлайн-засідання секції "Організація та безпека дорожнього руху" 88-ої Міжнародної науково-технічної та науково-методичної конференції ХНАДУ. Були заслухані та обговорені заплановані доповіді. Найцікавіші доповіді доц. Рябушенка О. В. щодо впливу швидкісного режиму на вірогідність виникнення ДТП та проф. Абрамової Л. С. щодо аудиту безпеки дорожнього руху представлені на Внешняя ссылка открывается в новом окневідео

 11 квітня 2024 року відбулося онлайн-засідання секції "Організація і безпека дорожнього руху" 86-ої студентської конференції ХНАДУ. Учасники заслухали доповіді студентів, обговорили деякі питання організації дорожнього руху, зокрема питання ДТП та організації руху на перехрестях. Особливу увагу учасників привернули доповіді Белли Акопян про застосування кільцевих перетинань та Марії Муляренко стосовно аналізу причин виникнення ДТП. Жваву дискусію викликала доповідь Віталія Ковальова щодо впровадження каналізованого руху. 

Начинается скачивание файла Збірка матеріалів конференції.

Посилання: Внешняя ссылка открывается в новом окнеhttps://youtu.be/f7u7uVWVFJo

12 травня 2023 року відбулося засідання секції "Організація та безпека дорожнього руху" 87-ої щорічної науково-технічної та науково-методичної конференції ХНАДУ онлайн на платформі Zoom. Учасники обговорювали низку питань безпеки дорожнього руху та освітнього процесу. Зокрема, питання аудиту безпеки дорожнього руху (проф. Абрамова Л. С.) та академічної доброчесності при виконанні кваліфікаційних робіт бакалаврів (ас. Засядько Д. В.)

02 травня 2023 року співробітники кафедри ОБДР взяли участь у "круглому столі" з питань безпеки на транспорті. "Круглий стіл" відбувся у формі онлайн-зустрічі із представниками керівництва Державної служби з безпеки на транспорті та співробітниками деяких інших кафедр ХНАДУ. Зокрема, з доповіддю виступив доц. каф. ОБДР, канд. техн. наук Валерій Ширін. Зустріч проводилася під патронатом першого заступника Голови Державної служби України з безпеки на транспорті Юрія Марценишина та першого проректора ХНАДУ Анжеліки Батракової. Сторони обговорили проблемні питання безпеки дорожнього руху та питання співробітництва при підготовці фахівців з організації дорожнього руху. За результатами зустрічі було укладено меморандум про співробітництво між "Укртрансбезпекою" та ХНАДУ.

12 квітня 2023 року відбулася 85-а міжнародна студентська наукова конференція ХНАДУ (секція "Організація і безпека дорожнього руху"). Засідання секції пройшло онлайн на платформі Zoom. За результатами роботи секції опубліковано Начинается скачивание файлазбірку матеріалів конференції у електронному вигляді. Відеозапис найкращих доповідей у секції доступний на Внешняя ссылка открывается в новом окнеYouTube

10-11 листопада 2022 року відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Безпека на транспорті - основа ефективної інфраструктури: проблеми та перспективи», організована нашою кафедрою. Підсумки конференції розміщені на офіційній  Внешняя ссылка открывается в новом окнесторінці конференції на навчальному сайті ХНАДУ.

Начинается скачивание файлаПрограма конференції

Начинается скачивание файлаЗбірка матеріалів конференції

Начинается скачивание файлаСертифікати учасників конференції.

13 квітня 2022 року відбулося онлайн-засідання секції "Організація та безпека дорожнього руху" студентської наукової конференції ХНАДУ
Найцікавіші доповіді можна переглянути у запису на Внешняя ссылка открывается в новом окнеYoutube

13 травня 2021 року відбулося онлайн-засідання секції "Організація та безпека дорожнього руху" 85-ої науково-технічної та науково-методичної конференції ХНАДУ. У роботі секції взяли участь викладачі та аспіранти кафедри ОБДР. Заслухано 14 доповідей із 16 запланованих. Учасників особливо зацікавили доповіді проф. Абрамової Л. С. щодо контурного управління дорожнім рухом та доц. Семченко Н. О. щодо дослідження рівня аварійності за показниками соціального та транспортного ризиків.

15 квітня 2021 року відбулася студентська наукова конференція ХНАДУ, секція "Організація і безпека дорожнього руху". Спілкування учасників велося у дистанційній формі. За результатами опубліковано електронну збірку матеріалів конференції

17-18 листопада 2020 року відбулася міжнародна науково-технічна конференція "Інтелектуальні технології управління транпортними процесами", де секція "Проблеми та перспективи безпеки на транспорті" пройшла під егідою кафедри ОБДР.

26-27 листопада 2019 року відбулася IV Міжнародна науково практична конференція «Безпека на транспорті – основа ефективної інфраструктури: проблеми та перспективи» 

15-16 травня 2019 року відбулася 83 Міжнародна науково-технічна та науково-методична конференція університету

03 квітня 2019 року відбулася 81-а міжнародна наукова конференція студентів університету по факультету транспортних систем по секції «Організація і безпека дорожнього руху». Було заплановано 26 доповідей, фактично заслухано 19 доповідей. Збірку матеріалів конференції по даній секції опубліковано у електронному вигляді на офіційному сайті ХНАДУ на сторінці кафедри ОіБДР у травні 2019 року.

Матеріали конференцій

Напрямки наукової діяльності кафедри

1. Дослідження закономірностей функціонування вулично-дорожньої мережі міст та їх зв’язків із логістичними засадами перевезень пасажирів та вантажів. Дослідження теоретичних засад удосконалення транспортних систем мегаполісів

2. Теоретичні дослідження у галузі систем управління дорожнім рухом із урахуванням принципів та типів управління та оцінкою їх функціонування на вулично-дорожній мережі міст. Розробка принципів та засад застосуванням прогресивних методів управління дорожнім рухом, перш за все методів динамічного управління транспортними потоками.

3. Розробка концепції управління безпекою дорожнього руху, принципів та засад аудиту безпеки дорожнього руху та методології його проведення.

4. Розробка концепції та методології аналізу та оцінки соціальних наслідків аварійності, ризиків дорожньо-транспортних пригод.

5. Транспортна системотехніка та розробка методології системних досліджень конкретних підсистем, що становлять транспортний людино-машинний комплекс. Вирішення проблеми забезпечення безпеки руху в системі водій – автомобіль – дорога –  середовище.

6. Дослідженням психофізиологічних властивостей водія та вплив зовнішніх факторів на його працездатність, дослідження факторів віктимології у сфері безпеки дорожнього руху.

Робота за госпдоговірною та держбюджетною тематикою

Викладачі кафедри організації та безпеки дорожнього руху проводять наукові дослідження у межах виконання госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних тем, працюють над написанням дисертаційних робіт, монографій, підручників та навчальних посібників, наукових статей, беруть участь у наукових конференціях, семінарах, здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів.

У структурі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету існує науково-дослідницька частина, яка координує роботу науково-педагогічних працівників інституту з підрозділами ХНАДУ. Студенти кафедри організації і безпеки дорожнього руху беруть активну участь у міжвузівських, міських, всеукраїнських студентських олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових робіт.

У 2016 році на кафедрі організації та безпеки дорожнього руху завершено комплексну науково-дослідну роботу «Науково-практичний підхід підвищення безпеки дорожнього руху на залізничних переїздах (Державна реєстрація № 0115U003272). Робота виконувалась спільно з Українським державним університетом залізничного транспорту. Досліджено сучасний стан питання щодо безпеки руху на залізничних переїздах в Україні, визначено пріоритетні напрямки забезпечення безпеки руху та запропоновано системний підхід до удосконалення технічного і технологічного забезпечення залізничних переїздів.

На кафедрі організації та безпеки дорожнього руху в 2016-2020 рр. завершена наукова робота за трьома госпдоговірними темами, які мають державну реєстрацію, а саме:

-  «Послуги з розробки схеми організації дорожнього руху на дорогах Дніпровського району» (м. Запоріжжя) (договір №55-01-17/ДР-16 від 07.04.2017р.), керівник – доцент кафедри організації та безпеки дорожнього руху, Ширін В.В.;

-  «Науково-дослідна робота з обґрунтування планувального рішення транспортного вузла на перехресті вулиць Суходольська та Європейська м. Ізюм» (договір №55-02-17 від 22.11.2017р.), керівник доцент кафедри організації та безпеки дорожнього руху, Ширін В.В.;

-  «Проведення досліджень та розробка схем організації дорожнього руху по вул. Корольова (0,32 км), вул. Єгорова (0,23 км), вул. Комунальна (0,34 км), вул. Гетьмана Мазепи (0,43 км), вул. Чайковського (0,42 км) в смт Коломак Коломакського району Харківської області» (договір №55-01-18 від 07.08.2018р.), керівник доцент кафедри організації та безпеки дорожнього руху Птиця Г.Г.

 В 2020 р. на кафедрі розпочато роботу за госпдоговірною темою «Науково-дослідна робота з моделювання транспортних і пішохідних потоків на ключових вузлах вулично-дорожньої мережі м. Краматорськ» (договір № 55-01-20 від 01.07.2020). Керівник - доцент кафедри організації та безпеки дорожнього руху Птиця Г.Г. Виконавці: к.т.н. Птиця Г.Г., к.т.н. Абрамова Л.С., к.т.н. Капінус С.В., асп. Тесля М.М.

Предметом наукових досліджень зазначених робіт була проблема забезпечення безпеки дорожнього руху на вулично-дорожній мережі середніх та великих міст і селищ, таких як м. Ізюм (харківська обл.) та м. Запоріжжя (Запорізька обл.), сел. Коломак (Харківська обл.). Викладачами кафедри організації та безпеки дорожнього руху із залученням студентів проведені натурні обстеження транспортних потоків, що дозволило виявити періоди максимального транспортного навантаження вулично-дорожніх мереж та визначити особливості дорожньої обстановки, що суттєво впливають на безпеку руху. За результатами вишукувальних робіт і наукових досліджень надано конкретні практичні рекомендації щодо удосконалення вулично-дорожньої мережі, а також розроблено схеми організації дорожнього руху.

З 2013 р. пріоритетним напрямком наукової роботи кафедри є дослідження закономірностей управління дорожнього руху у містах та заміських дорогах, дослідження показників безпеки руху з метою її підвищення.

Викладачами кафедри організації та безпеки дорожнього руху за 2016 – 2020 рр. опубліковано 10 наукових та навчально-методичних розробок. Матеріали монографій, що були видані викладачами кафедри ОБДР, застосовуються при організації самостійної науково-дослідної роботи студентів.

Викладачами кафедри ОБДР за результатами наукових досліджень в 2016-2020 рр. опубліковано 152 статті у наукових виданнях, з них 87 статей в фахових збірниках наукових праць, 121 теза доповідей на науково-практичних конференціях. Аналіз свідчить, що 100 % викладачів випускаючої кафедри ОБДР брали участь у міжнародних науково-практичних конференціях, де вони доповідали про результати своїх досліджень.

На кафедрі підготовкою докторської дисертації займається доц., к. т. н. Л. С. Абрамова на тему «Динамічне управління транспортними потоками у розподілених мережах». Крім того, нещодавно доц. к.т.н О. В. Степанов (нині професор, док. техн. наук) захистив докторську дисертацію на тему «Концепція безпеки автомобільних транспортних засобів в транспортному процесі з урахування закономірностей впливу фактора людини».

На кафедрі створено наукову школу за напрямом «Теоретичні дослідження у галузі систем управління дорожнім рухом із урахуванням принципів та типів управління та оцінкою їх функціонування на ВДМ міст» під керівництвом к.т.н., доцента Л.С. Абрамової (у якої було 6 аспірантів денного навчання з яких 4 вже захистили кандидатські дисертації). Діє науковий напрямок «Дослідження теоретичних засад удосконалення транспортних систем мегаполісів» (в якому приймає участь 5 аспірантів денного навчання з яких 2 вже захистили кандидатські дисертації).

На кафедрі організації і безпеки дорожнього руху працюють викладачі, які виконують обов’язки членів спеціалізованих вчених рад (проф. Наглюк І.С. – Д 64.059.02), в яких виконується захист дисертаційних робіт зі спеціальності 05.22.01 – «Транспортні системи».

Значне місце у науковій роботі кафедри організації і безпеки дорожнього руху займають питання наукового співробітництва з іншими навчальними закладами. Особливо плідно наукове співробітництво здійснюється з такими вітчизняними та закордонними установами та підприємствами: Білоруським національним технічним університетом, Національним транспортним університетом (НТУ), Харківською національною академією міського господарства, Українською державною академією залізничного транспорту, Національним університетом “Львівська політехніка”, Белградським державним університетом (Белград, Сербія), Політехніка Сласка (Глівіце, Польща).

Згідно з угодами про співробітництво між ХНАДУ і навчальними закладами проводиться постійний обмін результатами наукової діяльності, навчально-методичним досвідом, літературою, навчально-професійними програмами.

Наукові та методичні публікації кафедри за 5 років (звіт)

Сертифікати

Перелік публікацій співробітників

Перелік публікацій по кожному співробітнику кафедри наведений на персональній сторінці співробітника у розділі "Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеСклад кафедри"