Навчальна робота

 

Кафедра організації та безпеки дорожнього руху є провідною випускаючою кафедрою ХНАДУ.

Кафедра готує фахівців зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр»,  «Магістр» та «Доктор філософії».

Заняття проводять висококваліфіковані викладачі, які мають великий досвід виробничої і наукової праці.

Кафедра співпрацює із профільними підприємствами та організаціями щодо проведення навчально-виробничої практики та подальшого працевлаштування студентів, зокрема, існують домовленості з Управлінням превентивної діяльності ГУ Національної поліції у м. Харкові, ПП " Струм-сервіс"  м. Харків, підрозділами ДП "Харківський облавтодор" ДАК "Автомобільні дороги України".

На кафедрі діє науковий гурток під керівництвом док. техн. наук, проф. Степанова О. В., де студенти набувають навички науково-дослідної роботи.

Опитування щодо вибіркових дисциплін спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Т)

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі

Назва дисципліни Лектори Рівень підготовки Спеціальність
Правила дорожнього руху д.т.н., проф. Степанов О. В. бакалавр 275 – Транспортні технології
Загальний курс транспорту к.т.н., доц. Запорожцева О. С. бакалавр 275 – Транспортні технології
Безпека дорожнього руху д.т.н., проф. Наглюк І. С. бакалавр 274 – Автомобільний транспорт
Транспортне планування міст к.т.н., доц. Птиця Г. Г. бакалавр 275 – Транспортні технології
Організація та безпека дорожнього руху к.т.н., доц. Холодова О. О. бакалавр 275 – Транспортні технології
Науково-дослідницька робота д.т.н., проф. Степанов О. В., к.т.н., доц. Бажинов А. В. бакалавр 275 – Транспортні технології
Аудит безпеки дорожнього руху к.т.н., доц. Капінус С. В. магістр 275 – Транспортні технології
Транспортна психофізіологія д.т.н., проф. Степанов О. В. магістр 275 – Транспортні технології
Автоматизовані системи управління дорожнім рухом д.т.н., проф. Абрамова Л. С. магістр 275 – Транспортні технології
Методи наукових досліджень к.т.н., доц. Ширін В. В. магістр 275 – Транспортні технології
Детермінований аналіз ДТП к.т.н., доц. Рябушенко О. В. магістр 275 – Транспортні технології
Методи проектування елементів дорожньої мережі к.т.н., доц. Капінус С. В. магістр 275 – Транспортні технології
Спеціальні методи організації дорожнього руху к.т.н., доц. Семченко Н. О. магістр 275 – Транспортні технології
Управління дорожнім рухом д.т.н., проф. Наглюк І.С. доктор філософії 275 – Транспортні технології
Аудит безпеки дорожнього руху д.т.н., проф. Абрамова Л.С. доктор філософії 275 – Транспортні технології

To top