Характеристика навчально-лабораторної бази

Стан матеріально-технічного забезпечення навчального процесу на кафедрі організації і безпеки дорожнього руху відповідає вимогам наказів Міністра освіти і науки України та відповідних директив і інструкцій. Санітарно-технічний стан приміщень та споруд, а також їх експлуатація відповідає вимогам нормативних документів. Забезпечуються вимоги технічної та пожежної безпеки, на кафедрі встановлені протипожежні крани, вогнегасники. Основне обладнання (ПЕОМ) експлуатується відповідно вимог, які пред'являються до нього.

Забезпеченість навчального процесу необхідними приміщеннями становить: загальна площа всіх використовуваних приміщень – 249,5 м2, аудиторний фонд приміщень для занять студентів – 174,6 м2, приміщення для науково-педагогічного персоналу – 74,9 м2. Середнє значення площі на одного студента по кафедрі з урахуванням всіх приміщень становить 4,45 м2.

Реалізується план щорічного оновлення навчально-лабораторної бази кафедри. Розроблено план створення та розвитку навчально-науково-виробничих кабінетів таких, як “Організація дорожнього руху”, “Аудит безпеки дорожнього руху”, “Технічні засоби організації дорожнього руху”.

На одного студента припадає навчальної площі - 12 кв.м., що відповідає вимогам акредитування. 

Укладені угоди про співпрацю з транспортними підприємствами і організаціями м. Харкова на проходження практик. 
Ці підприємства і організації створюють необхідні умови для студентів, які проходять виробничу практику, виділяють матеріально-технічну базу і досвідчених фахівців для керівництва практиками, забезпечують студентів необхідною проектною та технічною документацією, здійснюють навчання студентів на робочих місцях, беруть участь в оформленні навчально-лабораторної бази університету шляхом передачі необхідної техніки та іншого обладнання. 

На кафедрі організації і безпеки дорожнього руху організована система інструктажу з техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт. У лабораторіях є затверджені правила техніки безпеки. Кафедра обладнана способами пожежогасіння. Випадків травмування працівників та студентів, а також порушень правил техніки безпеки не зафіксовано. 
Загальна чисельність комп'ютерних класів, які використовуються для навчання - 2. Кількість персональних ЕОМ складає 18 од. Крім того, централізовано використовується локальна обчислювальна мережа та мережні інформаційні сервіси університету.

Випускаюча кафедра організації і безпеки дорожнього руху має також науково-дослідну лабораторію для вивчення технічних засобів організації дорожнього руху. Ця лабораторія має 5 обладнаних ПЕОМ робочих місць, а також сучасні світлофорні контролери, світлофорну головку та стенди з макетами перехресть із світлофорними об'єктами, якими ці контролери управляють.

Компьютерне обладнання, устаткування та програмне забезпечення кафедри

Найменування комп’ютерної лабораторії, її площа Навчальні дисципліни, де використовується обладнання Кількість та характеристика персональних комп’ютерів Найменування пакетів прикладних програм (у тому числі ліцензованих) Доступ до Інтернету, наявність каналів доступу (так/ні) Перелік обладнання, устаткування, кількість
Спеціалізований кабінет технічних засобів регулювання дорожнього руху, ауд. №523 (46,7 кв.м) Методи проектування елементів дорожньої мережі, Транспортне планування міст, Спеціальні методи організації дорожнього руху IBM-сумісні ПЕОМ Core-i3 - 5 шт. Програмне забезпечення: Microsoft Office, VISUM(400TP) , VISSIM (10x10), Комкон-СПОД, Комкон-АСУД Програми власної розробки: Ro_net, Green, Routing, Mercs Так, за наявності дозволу). Локальна обчислювальна мережа ХНАДУ за технологією Ethernet Контроллери світлофорні «Комкон-КДК» – 3 од. Мнемосхеми – 3 од. Світлофор транспортний – 1 од. Програматори – 4 од.
Комп’ютерний клас (навчально – науковий кабінет) ауд. 518 (38,6 кв. м.) Правила дорожнього руху, Організація та безпека дорожнього руху, Транспортна психофізіологія IBM-сумісні ПЕОМ різних конфігурацій покоління від «Пентіум-1» до «Core-i3» у кількості 13 шт. Програмне забезпечення: Microsoft Office. Програми власної розробки: Ro_net, Green, Routing Так, за наявності дозволу. Локальна обчислювальна мережа ХНАДУ за технологією Ethernet Прилад для вимірювання часу реакції людини – 1 од.

Обладнання кабінету технічних засобів регулювання дорожнього руху (ауд. 523)

Використання сучасних програмних продуктів моделювання дорожнього руху

Для підвищення конкурентоспроможності ХНАДУ на ринку науково-дослідних послуг України в галузі підвищення ефективності функціонування міських транспортних систем в 2010 році керівництвом університету було прийнято рішення про придбання сучасного програмного забезпечення з транспортного планування та моделювання міських територій німецької компанії PTV Vision (придбано комерційну ліцензовану версію). До складу програмного комплексу PTV Vision входять інструменти для планування транспортної мережі на всіх рівнях, починаючи від простого перехрестя чи декількох суміжних перехресть (VISSIM) до транспортної мережі всього міста, регіону чи навіть країни (VISUM). Програмне забезпечення дозволяє моделювати міські перехрестя будь-якої складності і типу регулювання, аналізувати пропускну здатність транспортних систем і тестувати схеми транзитних пріоритетів. Пакет дозволяє управляти системами контролю альтернативних маршрутів і контролю трафіку (інтенсивності транспортного потоку), аналізувати ємність стоянок і моделювати потоки різних транспортних засобів з перетинами, пересадками на різних рівнях (автобусний маршрут, залізниця, метро, ескалатор, тощо).

Студенти та аспіранти, які навчаються на кафедрі ОБДР, мають унікальну змогу використовувати в навчальному процесі та у науково-дослідній роботі цей спеціалізований програмний пакет: як комерційну версію, так і студентські версії. Студентські версії постійно оновлюються, на даний час актуальними є VISSIM 10 та VISUM 18. З використанням пакету VISUM студенти виконують практичні та курсові роботи з дисциплін «Методи наукових досліджень» та «Транспортне планування міст». В свою чергу, програмний пакет VISSIM використовується в рамках дисциплін «Методи проектування елементів дорожньої мережі» та «Аудит безпеки дорожнього руху».

Ліцензійне програмне забезпечення КОМКОН-СПОД

Програмне забезпечення для проектування магістрального управління дорожнім рухом GREEN

Контакти

Кафедра розташована у головному корпусі ХНАДУ на 5 поверсі у лівому крилі, ауд. 519 та 524.

Тел. +38 (057) 707-37-06

e-mail: oibdrkhadi@ukr.net