Наглюк Іван Сергійович

доктор технічних наук, професор

Освіта

У 1985 році закінчив з відзнакою Харківський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».

У 1994 році захистив кандидатську дисертацію.

У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук  на тему «Концепція оцінки властивості моторної та трансмісійної оливи транспортних машин за енергетичними параметрами» за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Досвід роботи

Має 121 науково методичну працю, 12 патентів, керує підготовкою аспірантів та докторантів.

Керівник наукової теми «Науково практичний підхід підвищення безпеки дорожнього руху на залізничних переїздах» та інших науково-дослідних робіт.

Наукові інтереси

Безпека дорожнього руху

Прогнозування ресурсу силових агрегатів автомобілів та експлуатаційних матеріалів

Дисципліни які викладає на кафедрі

Безпека дорожнього руху

Scopus ID:

Google ScholarID

SPIN-код Science Index

Irbis-nbuv ID

Публікації

 • Григоров А.Б. Диэлектрическая проницаемость трансмиссионных масел / А.Б. Григоров, И.С. Наглюк // Автомобільний транспорт: зб. наук. праць. – Х., 2010. – Вип. 26. – С. 43–46.
 • Наглюк І.С. Диспергувальна здатність трансмісійних олив / І.С. Наглюк, А.М. Антипенко, А.Б. Григоров // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка: зб. наук. праць. – Х., 2010. – Вип. 93. – Т.1. – С. 400–404.
 • Наглюк І.С. Диэлектрическая проницаемость моторных и трансмиссионных масел транспортных машин / И.С. Наглюк, А.Б. Григоров // Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ». – Луцьк, 2010. – Випуск 28. – С. 349-352.
 • Наглюк І.С. Изменение трибологических свойств моторных и трансмиссионных масел при эксплуатации / И.С. Наглюк // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля: наук. журнал. – Луганськ, 2010. – №6 (148). – С. 135–138.
 • Наглюк І.С. Эксплуатационная надёжность транспортных средств / И.С. Наглюк, А.Б. Григоров // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка: зб. наук. праць. – Х., 2010. – Вип. 100. – С. 153–157.
 • Наглюк І.С. Оценка качества моторного масла при эксплуатации трактора ХТЗ-17021 / И.С. Наглюк // Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка: зб. наук. праць. – Х., 2011. – Вип. 107. – Т.2. – С. 87–93.
 • Наглюк І.С. Скорость поступления продуктов износа в моторное масло при эксплуатации транспортных машин / И.С. Наглюк // Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка: зб. наук. праць. – Х., 2011. – Вип. 114. – С. 77–81.
 • Наглюк І.С. Скорость поступления продуктов износа в моторное и трансмиссионное масло при эксплуатации транспортных машин / И.С. Наглюк // Вісник СевНТУ: зб. наук. праць. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. –Севастополь, 2011. – Вип. 121/2011. – С. 114–117.
 • Наглюк І.С. Изменение диэлектрических свойств моторного масла под совместным воздействием разных видов загрязнений / И.С. Наглюк, А.Б. Григоров // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету: зб. наук. праць. – Х., 2011. – Вип. 53. – С. 21–23.
 • Наглюк І.С. Оценка качества моторных масел при эксплуатации легковых автомобилей / И.С. Наглюк // Автомобільний транспорт: зб. наук. праць. – Х., 2011. – Випуск 29. – С. 184–186.
 • Наглюк І.С. Эксплуатационная надёжность транспортной машины и качество применяемых моторных масел / И.С. Наглюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка: зб. наук. праць. – Х., 2012. – Вип. 128. – С. 214–218.
 • Наглюк І.С. Новый критерий оценки трибологических свойств моторных и трансмиссионных масел на четырёхшариковой машине трения / И.С. Наглюк, А.В. Левченко // Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ». – Луцьк, 2012. – Вип. 37. – С. 246–250.
 • Наглюк І.С. Математические модели срока смены моторного и трансмиссионного масел при эксплуатации автомобилей / И.С. Наглюк // Вісник СевНТУ: Зб. наук. праць. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь, 2012. – Вип. 135/2012. – С. 160–163.
 • Наглюк І.С. Влияние скорости движения автомобиля на срок службы моторных и трансмиссионных масел [Электронный ресурс] / И.С. Наглюк // Автомобиль и электроника. Современные технологии. Электронное научно-специализированное издание. – Вып. 3. – Харьков, 2011. – С. 107–109. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.
 • Григоров А.Б. О работоспособности автобусов «Богдан»-А091 и ПАЗ-4234 в условиях городской эксплуатации / А.Б. Григоров, И.С. Наглюк, М.И. Наглюк // Транспорт, екологія – устойчивое развитие: материалы XVI междунар. науч.-техн. конф., 20 – 22 мая 2010 г.: сборник докл. – Варна: изд-во техн. ун-та, 2010. – C. 479–485.
 • Наглюк І.С. Диэлектрическая проницаемость моторных, трансмиссионных масел и электропроводность антифризов / И.С.Наглюк, А.Б. Григоров, М.И. Наглюк // Новые горючие и смазочные материалы с присадками: сб. трудов VI Междунар. науч.- практ. конф. 28 сентября – 01 октября 2010 г. – Санкт-Петербург, «Академия Прикладных Исследований», 2010. – С.178 –181.
 • Наглюк І.С. О необходимости разработки средств бортовой диагностики качества смазочных масел и жидкостей / И.С. Наглюк, А.Б. Григоров, М.И. Наглюк // Транспорт, екологія – устойчивое развитие: материалы XVII междунар. науч.-техн. конф., 19 – 21 мая 2011 г.: сборник докл. – Варна: узд-во техн. ун-та, 2011. – C.334 –337.
 • Наглюк І.С. Скорость поступления продуктов износа в моторное масло при эксплуатации транспортных машин / И.С. Наглюк // Транспорт, екологія – устойчивое развитие: материалы XVIII междунар. науч.-техн. конф., 10–12 мая 2012 г.: сборник докл. – Варна: изд-во техн. ун-та, 2012. – C. 355 –359.
 • Абрамова Л. С. Анализ структуры систем поддержки принятия решений в АСУДД / Л.С. Абрамова, И.С. Наглюк., С.В. Капинус // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. - Харків: НТУ «ХПІ».-2012.- №18.-С.45-51.
 • Абрамова Л. С. Анализ методов определения состава транспортного потока / Л.С. Абрамова, И.С. Наглюк.,Г.Г. Птица // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. - Харків: НТУ «ХПІ».-2012.-№17.-С.35-41.
 • Степанов О. В. Особенности виктимизации в сфере дорожного движения / А.В. Степанов, И.С. Наглюк // Восточно-Европейский журнал передовых техноло-гий. – Харьков, 2012.- №115. - С.46-49.
 • Наглюк І.С. Техническое обслуживание транспортных машин и регенерация отработанных масел / И.С. Наглюк, А.Б. Григоров // Вісник СевНТУ: Зб. наук. праць. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь, 2013. – Вип. 142/2013. – С. 44–47.
 • Абрамова Л. С. Внедрение современных технологий управления дорожным движением в учебном процессе / Л.С. Абрамова, Н.С. Чернобаев, И.С. Наглюк // Проблеми підготовки кадрів автомобільної галузі та шляхи їх вирішення: збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції, 7-8 листопада 2013 р. – Х.: ХНАДУ, 2013. – С. 200–202.
 • Наглюк І.С. Скорость поступления продуктов изнашивания в моторное масло при эксплуатации автомобилей / И.С. Наглюк // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – №8. – С.98 – 102.
 • Наглюк І.С. Эксплуатационная надежность трактора и качество применяемых масел / И.С. Наглюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка: зб. наук. праць. – Х., 2014. – Вип. 147. – С.102–107.
 • Абрамова Л. С. До питання визначення складу транспортного потоку / Л.С. Абрамова, И.С. Наглюк // Інформаційні технології і мехатроніка: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 квітня 2014 р.– Х.: ХНАДУ, 2014. – С. 7–8.
 • Наглюк М. И. Уточнение сроков смены антифризов при эксплуатации / М.И. Наглюк, В.П. Волков, И.С. Наглюк // Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ». – Луцьк, 2014. – Вип. 45. – С. 371–375.
 • Абрамова Л. С. Концепция управления дорожным движением в городах / Л.С. Абрамова, И.С. Наглюк // Сборник докладов VII Российско-Германской конференции «Эффективное управление безопасностью дорожного движения и мероприятия по снижению аварийности», 6-8 июня 2014г. – Санкт-Петербург, СПбГАСУ, 2014. – С.225–227.
 • Наглюк И.С. Скорость поступления продуктов износа в моторное масло при эксплуатации автомобилей / И.С. Наглюк // Транспорт, экология – устойчивое развитие : материалы XVIII междунар. науч.-техн. конф., 14–16 мая 2015 г.: сб. докл. – Варна : Изд-во техн. ун-та, 2015.– C. 299–304.
 • Степанов О.В. Безпека автомобільного транспорту в транспортній галузі / О.В. Степанов, И.С. Наглюк // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб. науч. тр. – 2015. – Вып. 70. – С.137–141.
 • Наглюк И.С. Порівняльний аналіз програм підготовки фахівців з безпеки дорожнього руху в Сербії та Україні / О.В. Рябушенко, И.С. Наглюк // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі : збірник тез і доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, 10 листопада 2015 р. – Х. : ХНАДУ, 2015. – С. 197–200.
 • Наглюк И.С. Методы и оценка управления дорожным движением / А.В. Бажинов, И.С. Наглюк // Автомобильный транспорт: сборник научных трудов. – 2015. – Вып. 37. – С. 90–94.
 • Наглюк І.С. Попит на послуги міського пасажирського транспорту при проведенні масових заходів / П.Ф. Горбачов, І.С. Наглюк, О.В. Россолов, В.Ю. Король // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура: зб. наук. пр. – 2015. – Вип.. 123. – С. 78–84.
 • Наглюк І.С. Безпека на автотранспорте: проблеми та перспективи / О.В. Степанов, І.С. Наглюк // Вісник НТУ «ХПІ». Серія : Автомобіле- та тракторобудування. – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – № 10 (1119). – С. 122–127.
 • Наглюк И.С. Скорость поступления продуктов изнашивания в моторное масло автомобильных двигателей / И.С. Наглюк // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2015): збірка матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 травня 2015 р., м. Херсон). – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2015. – С. 293–296.
 • Наглюк І.С. Оцінка ефективності стратегій перевізників по обслугованою разових замовлень на міжміські вантажоперевезення / П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічев, І.С. Наглюк, Н.В. Мосьпан // Автомобильный транспорт: сборник научных трудов. – 2015. – Вып. 37. – С. 61–69.
 • Наглюк И.С. Показатели качества антифризов и корреляционная связь с электропроводностью / И.С. Наглюк, А.В. Григоров, М.И. Наглюк // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування. – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – № 9 (1118). – С.121–125.
 • Наглюк И. С. Проблеми підготовки фахівців з безпеки дорожнього руху в України та Сербії / О.В. Рябушенко, И.С. Наглюк // Проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні: матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції 22 листопада 2016р. – Харків: ХНАДУ, 2016.– С.34–36.
 • Наглюк И.С. Уточнение сроков смены антифризов при эксплуатации автобусов / М.И. Наглюк, В.П. Волков, И.С. Наглюк, В.В. Ляшок // Наукові нотатки: міжвуз. зб. – Луцьк, 2016. – Вип. 56. – С. 115–118.
 • Наглюк И.С. Аналіз методів проведення камеральних та польових досліджень аудиту безпеки дорожнього руху / Л.С. Абрамова, И.С. Наглюк, О. С. Левченко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб.науч. тр. – 2016. – Вып. 75. – С.182–189.
 • Наглюк И.С. Системный подход в применении добавок, обеспечивающих восстановление эксплуатационных параметров двигателей внутреннего сгорания / А.В. Левченко, И.С. Наглюк, Д.В. Осипенко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб.науч. тр. – 2016. – Вып. 74. – С.100–105.
 • Наглюк И.С. Эксплуатационная надёжность автомобильных двигателей и качество применяемых антифризов /М.И. Наглюк, Р.В. Копин, И.С. Наглюк // Науковий журнал. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Х., 2016. – № 5. – С. 126–129.
 • Наглюк И.С. Скорость поступления продуктов изнашивания в моторное масло и охлаждающую жидкость при эксплуатации автомобилей / И.С. Наглюк, М.И. Наглюк, С.С. Плехов // Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23-25 жовтня 2017 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – С.60–63.
 • Наглюк И.С. Передумови та наслідки зниження встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів в Україні /О.В. Рябушенко, И.С. Наглюк // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для іх обслуговування СЕУТТОО-2017: матеріали 8-ї Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 вересня 2017р., м. Херсон).–Херсон :Херсонська державна морська академія, 2017.– С. 133–137.
 • Наглюк И. С. Надёжность кондиционеров при эксплуатации транспорта / И.С. Наглюк, А.В. Левченко, М.И.Наглюк // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для іх обслуговування СЕУТТОО-2017: матеріали 8-і Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 вересня 2017р., м. Херсон). – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2017. – С. 116–117.
 • Наглюк И.С. Зміст підготовки фахівців з безпеки дорожнього руху в Україні /О.В. Рябушенко , И.С. Наглюк // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти «Підвищення якості освіти діяльності у вищих навчальних закладах за рахунок інтерактивних форм навчання», 9-10 квітня 2018р. –Харків: ХНАДУ, 2018.- С.24-25.
 • Наглюк И.С. Определение пропускной способности полосы движения на автомобильных дорогах и городских улицах / И.С. Наглюк, П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічев, Е.А. Горбачева // Автомобильный транспорт: сборник научных трудов. – 2018. – Вып. 42. – С. 89–97. (фахове видання)
 • Наглюк І.С. Вплив обмеження швидкості на показники ефективності дорожнього руху в умовах великого міста / О.В. Рябушенко, І.С. Наглюк // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – №1(10). – С.97-101. (фахове видання)
 • Наглюк И.С. Изменение трибологических свойств моторных, трансмиссионных и компрессорных масел при эксплуатации транспортных машин / М.И. Наглюк, И.С. Наглюк // Транспорт, экология-устойчивое развитие: материалы XХV междунар. науч.-техн. конф., 16 – 18 мая 2019г.: сб. докл. – Варна: Изд-во техн. ун-та, 2019. – C.136– 140.
 • Наглюк И.С. Изменение трибологических свойств моторных, трансмиссионных и компрессорных масел в эксплуатации // Наглюк И.С., Левченко А.В., Наглюк М.И. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка : зб. наук. пр. – Х., 2019. – Вип. 205. – С. 76–81. (фахове видання)
 • Наглюк И.С. Изменение давления в системе смазки двигателя при использовании моторного масла разной в’язкости / И. С. Наглюк, М.И. Наглюк, // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка : зб. наук. пр. – Х., 2019. – Вип. 205. – С. 110–115. (фахове видання)
 • Наглюк І.С. Пасивна безпека автомобілів / І.С. Наглюк, С.С. Ільїнських // Матеріали І Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Напрями розвитку технологічних систем і логістики в АПВ» (11-12 квітня 2019 р., м. Харків). – Х., ХНТУСГ, 2019.- С.8.
 • Наглюк І.С. Дослідження режиму руху автомобіля в умовах міста за даними GPS треку / О.В. Рябушенко, І.С. Наглюк, Д.Д. Шевцов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка : зб. наук. пр. – Х., 2019. – Вип. 198. – С. 448–456. (фахове видання)
 • Наглюк И. Technology of recycling waste lubricant greases / Grigorov Andrey, Nahliuk Ivan, Zelenskii Oleg, Ponomarenko Natalia // Petroleum and Coal (2019); 61(4) 677-681 ( видання Scopus)
 • Наглюк І.С. Дослідження фактичних швидкостей руху на ділянках вулично-дорожньої мережі міста Харкова // О.В. Рябушенко, І.С. Наглюк // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для іх обслуговування СЕУТТОО-2019: матеріали 10-і Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 вересня 2019р., м. Херсон). – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2019. – С. 63–66.
 • Наглюк И.С. Рівень користування ременями безпеки водіями та пасажирами міста Харків / Наглюк И.С. Цевменко Є.В.Шевцов Д. Д. // Наукові праці IV Міжнародній науково-практичній конференції «Безпека на транспорті – основа ефективної інфраструктури: проблеми та перспективи» 26-27 листопада 2019 р., м. Харків. – Х., ХНАДУ, 2019. – С.209-212.
 • (SCOPUS) Grigorov, A., Zelenskii, O., Sytnik, A., Nahliuk, I. Possibility of producing plastic lubricants by thermal destruction of solid domestic wastes // ISSN: 13377027 Petroleum and Coal. Volume 62, Issue 1, 2020, Pages 195-199
 • Є.В. Цевменко (студент), І. С. Наглюк, Д. Д. Шевцов (аспірант) СТУПІНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ІГНОРУВАННЯ РЕМЕНЯ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Інтелектуальні технології управління транспортними процесами», 17–18 листопада 2020 р. / Секція «Проблеми та перспективи безпеки натранспорті». – Харків, ХНАДУ, 2020. – С. 245-247

Монографії

 • Рациональное использование моторных масел: монография /А.Б. Григоров, И.С. Наглюк. – Х.: «Точка», 2013. – 179с.- ISBN 978-617-669-077-1.

Патенти та авторські свідоцтва

 • Патент 31745 Україна, МПК G01R 27/ 00. Пристрій діагностики забруднення мастила в агрегатах автомобіля / Полянський О.С., Наглюк І.С., Степанов О.В.; заявник та патентоутримувач ХНАДУ. – № u 2007 12139; заявл. 02.11.2007; опубл. 25.04.08, Бюл. № 8. – 4 с.
 • Патент 65065 Україна, МПК G01R 27/ 00. Пристрій для визначення строків заміни змащувальних олив і робочих рідин в експлуатації / Григоров А.Б., Наглюк М.І., Григорова Є.О., Наглюк І.С.; заявник та патентоутримувач Національний технічний університет «ХПІ». – № u 2011 05376; заявл. 27.04. 2011; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 2. – 4с.
 • Патент 66457 Україна, МПК G01N 33/28. Спосіб визначення забрудненості змащувальних олив / Григоров А.Б., Наглюк І.С.; заявник та патентоутримувач Національний технічний університет «ХПІ». – № u 2011 05397; заявл. 27.04.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1. – 4 с.
 • Патент 79723 Україна, МПК G01R 27/00. Система діагностики технічних рідин і олив з автоматичною ідентифікацією кольору / Федченко В.В., Тернюк М.Е., Наглюк М.І., Наглюк І.С., Дмитрук І.А.; Заявник та патентоутримувач Харківській національний автомобільно-дорожній університет. – № u 2012 13534; заявл. 26.11.2012; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8. – 4с.
 • Патент 79724 Україна, МПК G01R 27/00. Спосіб визначення експлуатаційних властивостей рідини з використанням спектрального аналізу та імпедансу / Федченко В.В., Тернюк М.Е., Наглюк М.І., Наглюк І.С., Дмитрук І.А.; Заявник та патентоутримувач Харківській національний автомобільно-дорожній університет. – № u 2012 13538; заявл. 26.11.2012; опубл. 25.04. 2013, Бюл. № 8. - 4с.
 • Патент 79725 Україна, МПК G01R 27/00. Інтелектуалізована діагностична система для визначення експлуатаційних властивостей рідини / Федченко В.В., Тернюк М.Е., Наглюк М.І., Наглюк І.С., Дмитрук І.А.; Заявник та патентоутримувач Харківській національний автомобільно-дорожній університет. – № u 2012 13540; заявл. 26.11.2012; опубл. 25.04. 2013, Бюл. № 8. - 6с.
 • Патент 79726 Україна, МПК G01R 27/00. Спосіб визначення експлуатаційних властивостей технічних рідин і олив з автоматизованою ідентифікацією їх кольору / Федченко В.В., Тернюк М.Е., Наглюк М.І., Наглюк І.С., Дмитрук І.А.; Заявник та патентоутримувач Харківській національний автомобільно-дорожній університет. – № u 2012 13542; заявл. 26.11.2012; опубл. 25.04. 2013, Бюл. № 8. - 6с.
 • Патент 103576 Україна, МПК G01R 27/00. Спосіб визначення експлуатаційних властивостей рідини з використанням спектрального аналізу та імпедансу / Федченко В.В., Тернюк М.Е., Наглюк М.І., Наглюк І.С., Дмитрук І.А.; Заявник та патентоутримувач Харківській національний автомобільно-дорожній університет. – № а 2012 13535; заявл. 26.11.2012; опубл. 25.10. 2013, Бюл. № 20. – 6с.
 • Патент 103732 Україна, МПК G01R 27/22. Інтелектуалізована діагностична система для визначення експлуатаційних властивостей рідини / Федченко В.В., Тернюк М.Е., Наглюк М.І., Наглюк І.С., Дмитрук І.А.; Заявник та патентоутримувач Харківській національний автомобільно-дорожній університет. – № а 2012 13539; заявл. 26.11.2012; опубл. 11.11. 2013, Бюл. № 21. – 6с.

Відомості про підвищення кваліфікації

Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр №1  МВС України в Харківській області.

«Облік і аналіз ДТП», Наказ № 161 від 19.12.2016 р.

Відзнаки

Нагороджений подякою Міністерства транспорту та зв’язку України (2007 р.),  почесним знаком ХНАДУ «За видатні заслуги перед колективом університету» ІІІ ступеня (2012 р.) та знаком «Почесний професор ХНАДУ» (2015 р.)

Електронна адреса

isnagluk@ukr.net

Рейтинг

1,88