Матеріальна база кафедри

На кафедрі транспортних систем і логістики багато уваги приділяється науковій роботі для виконання якої було придбано пакет програмних продуктів фірми PTV Vision. Одними з таких програмних продуктів є Visum і Vissim.

 Програма VISUM відкриває можливість:

- моделювання транспортних мереж громадського та індивідуального транспорту;

- моделювання пересувань населення;

- аналізу транспортних і пасажирських потоків;

- планування розвитку транспортних систем

VISUM успішно використовується кафедрою для розробки проєктів на замовлення сторонніх організацій. До виконання таких робіт залучаються і студенти спеціальності «Транспортні системи».    

 Моделювання за допомогою програмного продукту Vissim дозволяє:

- проводити експерименти, які неможливо проводити на реальних дорожніх мережах;

- прогнозувати та аналізувати різноманітні ситуації, які можуть трапитися в майбутньому, але ще не траплялися на практиці;

- аналізувати довгострокові явища та процеси за короткий проміжок часу;

- одержувати певні результати з мінімальними витратами порівняно з виконанням натурних експериментів.

 Студенти нашої кафедри стають активними користувачами даної програми, постійно удосконалюють свої навички у проведенні моделювань транспортних процесів на мікро рівні.

 Дані програмні продукти використовуються студентами кафедри для виконання кваліфікаційних робіт та дипломного проєктування.    

Контакти

Адреса: 61002, Україна, м. Харків,

вул. Ярослава Мудрого, 25

Як нас знайти

головний корпус ХНАДУ,

ліве крило, 5 поверх, кімната 520

Телефон:  (057)-707-37-83

E-mail:  tsl@khadi.kharkov.ua