Науково-методичне забезпечення навчального процесу

1. Транспортні системи
2. Науково-дослідницька робота
3. Основи теорії транспортних процесів і систем
4. Логістика
5. Автоматизовані системи управління автотранспорту
6. Моделювання транспортних систем
7. Взаємодія видів транспорту
8. Інтегровані транспортні системи
9. Методи наукових досліджень
10. Проектний аналіз
11. Управління ланцюгом постачань
12. Транспортна логістика
13. Логістика запасів
14. Транспортне планування великих та значних міст   

Освітня программа за спеціальністю 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті) для бакалаврів

Освітня программа за спеціальністю 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті) для магістрів

Графік чергування викладачів кафедри транспортних систем і логістики в лютому 2022 року  

Графік перескладання заборгованостейпо кафедрі транспортних систем і логістики в лютому 2022 року