Давідіч Юрій Олександрович

Освіта. У 1985 р. закінчив Харківський автомобільно - дорожній інститут за спеціальністю «Експлуатація автомобільного транспорту». У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка заходів по зниженню часу очікування пасажирами міських маршрутних автобусів» за спеціальністю 05.22.10 «Експлуатація автомобільного транспорту» . У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні засади ергономічного забезпечення автотранспортних технологічних процесів» за спеціальностей 05.22.01 – «Транспортні системи», 05.01.04 «Ергономіка».

Досвід роботи

- 1985 р. – інженер виробничо-технічного відділу автотранспортного підприємства 20667;

- 1986 р. - 1987 р. – інженер науково - дослідного сектору Харківського автомобільно-дорожнього інституту;

- 1988 р. - 1989 р. – асистент кафедри організації перевезень та дорожнього руху Харківського автомобільно-дорожнього інституту;

- 1990 р. - 1993 р. – аспірант кафедри організації перевезень та дорожнього руху Харківського автомобільно-дорожнього інституту;

- 1994 р. - 1995 р.  – асистент кафедри організації перевезень та дорожнього руху Харківського автомобільно-дорожнього інституту;

- 1996 р. - 2011 р. – доцент кафедри транспортних систем Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

- 2012 р. – по теперішній час – професор кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Дисципліни, які викладає на кафедрі

«Автоматизовані системи управління автотранспортом»

Наукові інтереси

Підвищення ефективності функціонування транспортних систем міст

Електронна адреса:  david@khadi.kharkov.ua   тел.  +380 (50) 1993683    

Публікації

1. Давідіч Ю. О. Щодо встановлення впливу стохастичних коливань об’ємів перевезень пасажирів на основні показники ефективності функціонування міського автобусного маршруту/ Ю. О.Давідіч, О. Е. Доля // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – Харків : УДУЗТ, 2016. – № 160. – С. 80–87.

2. Давідіч Ю. О. Оцінка регулярності руху транспортних засобів на маршрутах міського пасажирського транспорту / Ю. О.Давідіч, Д. П. Понкратов, Г. І Фалецька, Я. Ю. Несміян // Комунальне господарство міст : зб. наук. пр. – Серія : Технічні науки та архітектура. – 2017.– Вип. 134. – С. 84–89.

3. Давидич Ю. А. Оценка качества перевозки пассажиров городским транспортом при различном количестве транспортных средств, работающих на маршруте / А. С. Галкин, Н. В. Давидич, И. В. Чумаченко, Ю. А. Давидич, // Наука и техника : междунар. научн.-техн. журнал. – Серія 1. Машиностроение. – Минск : БНТУ, 2017. – Т. 16. – № 5. – С. 415–421.

4. Davidich Yu. The efficiency of transportating perishable goods by road and rail / Davidich Yu., Olkhova M., Davidich N., Roslavtsev D. // Transport Problems. – 2017. – Volume 12. – Issue – C. 37-50.

5. Davidich Yu. Increasing Quality of Passenger Transport Service with the Help of Planning of Driver’s Rational Working Schedule / А. Galkin, N. Davidich, Yu. Davidich, T. Grigorova, Ye. Kush, I. Tkachenko, A. Armen // Transylvanian Review : Vol. XXV, No. 20, 2017. – Р. 5179–5189.

6. Давідич, Ю. Оцінка величини енергетичних витрат кінцевих споживачів логістичної системи в процесі освоєння матеріального потоку / Юрій Давідич, Андрій Галкін, Наталія Давідіч, Олена Галкіна // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2018. – T. 4, N 2 (4). - С. 5-11.

7. Давідіч Ю. О. Оцінка витрат часу кінцевих споживачів логістичної системи / Юрій Давідіч, Андрій Галкін, Наталія Давідіч, Олена Галкіна, Катерина Чебанюк // Комунальне господарство міст. – 2018. – №. 144. – С. 10-14.

8. Давідіч Ю. О. Визначення впливу витрат кінцевих споживачів на функціонування логістичних систем / Ю. О., Давідіч, А. С., Галкін, Н. В., Давідіч, О. П., Галкіна, К. О., Чебанюк // Комунальне господарство міст. – 2018. – №. 146. – С. 25-33.

9. Davidich Y. Rationale Of Complex Indicator Of Quality Of Public Transport / Natalia Davidich, Halina Faletska, Andrii Galkin, Tatyana Melenchuk, Igor Chumachenko, Yurii Davidich // Romanian Journal Of Transport Infrastructure. – 2018. – Том 7, №1. – С. 18-33.

10. Davidich Y. Modelling Truck's Transportation Speed on the Route Considering Driver's State / Andrii Galkin, Natalia Davidich, Tatyana Melenchuk, Yevhen Kush, Yurii Davidich, Oleksii Lobashov // Transportation Research Procedia, № 30. - 2018. - С. 207-215.

11. Davidich Y. Projecting of Urban Transport Infrastructure Considering the Human Factor / A., Galkin, V., Sabadash, T., Melenchuk, Y. Davidich, // Communications-Scientific letters of the University of Zilina. – 2020. – Т. 22. – №. 1. – С. 84-94.

12. Davidich, Y. Improving of urban public transportation quality via operator schedule optimization / Y. Davidich, Y. Kush, A. Galkin, I. Tkachenko // Journal of Urban and Environmental Engineering. – 2019. – Том 13. – №. 1. – С. 23-33.

13. Davidich, Y. Evaluation of influence of the logistics chain infrastructure on the logistics costs formation / A. Galkin, Y. Kush, Y. Davidich // SHS Web of Conferences. – EDP Sciences, 2019. – Том 67. – С. 03002.

14. Davidich, Y. Improving the safety of urban freight deliveries by organization of the transportation process considering driver's state / A. Galkin, L. Filina-Dawidowicz, Y. Davidich // Transportation research procedia. – 2019. – Том 39, С. 54-63.

15. Галкін А. С. Закономірності формування потреб у пересуваннях при розробці проектів транспортних систем міст / А. С. Галкін, Ю. О. Давідіч, Є. І. Куш // Комунальне господарство міст, 2019, том 3, випуск 149. – С. 144–151.

16. Давідіч Ю. О., Галкін А. С., Куш Є. І. Математична формалізація функції тяжіння працівників містоутворювальних підприємств у проектах транспортних систем міст // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: динаміка, міцність та проектування машині приладів. – 2019. – Вип. 910. – c. 79-82.    

 

Посилання на статті

1. Закономерности изменения равноценного расстояния перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

2. Исследование влияния параметров транспортного процесса на значение равноценного расстояния при магистральных грузовых перевозках в логистической системе.

3. Ергономічна оцінка критеріїв вибору маршрутів руху водіями транспортних засобів.

4. Оцінка тривалості простою транспортних засобів на проміжних зупинках.

5. Ергономічні особливості впливу параметрів перегону маршруту міського пасажирського транспорту на стан водія.

6. Ергономічні напрямки підвищення безпеки руху на маршрутах міського пасажирського транспорту.

7. Оцінка величини енергетичних витрат кінцевих споживачів логістичної системи в процесі освоєння матеріального потоку.

8. Оцінка витрат часу кінцевих споживачів логістичної системи.

9. Rationale Of Complex Indicator Of Quality Of Public Transport.

10. Modelling Truck's Transportation Speed on the Route Considering Driver's State.