Денисенко Олег Васильович

Освіта.  У 1975 році закінчив Харківський політехнічний інституту за спеціальністю «автоматика і телемеханіка», а у 1983 році захистив канддатську дисертацію на тему «Разработка и исследование технических средств аэродинамического эксперимента» за спеціальностями 05.13.05 - елементи та пристрої обчислювальної техніки і систем управління; 05.13.07 - автоматичне управління та регулювання, управління технологічними процесами.

Досвід роботи

- 28.03.1977 р. – 27.12.1983 р. -  старший інженер та молодший науковий співробітник на кафедрі турбобудування Харківського політехнічного інституту;

- 28.12.1983 р. – 08.09.1984 р. - старший науковий співробітник кафедри автаматики та обчислювальної техніки Харківського автомобільно-дорожнього інституту;

- 08.09.1984 р. – 01.12.1986 р. – асистент кафедри автаматики та обчислювальної техніки Харківського автомобільно-дорожнього інституту;

- 01.12.1986 р. – 01.11.1989 р. – доцент кафедри автаматики та обчислювальної техніки Харківського автомобільно-дорожнього інституту;

- 01.11.1989 р. – 15.02.1994 р. – відряджений на роботу в АНДР (Алжир) в  якості викладача університету;

- 15.02.1994 р.- 31.3.1999 р. - доцент кафедри автаматики та обчислювальної техніки Харківського автомобільно-дорожнього інституту;

- 01.08.2001 р. – 29.08.2011 р. - доцент кафедри транспортних систем  Харківського державного автомобільно-дорожнього університету;

- 29.08.2011 р. – по теперішній час - доцент кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

 Дисципліни, які викладає на кафедрі

«Основи теорії систем і управління»

«Проектний аналіз»

«Транспортні системи»

Наукові інтереси

Розробка технології, способів та пристроїв визначення параметрів і критеріїв оцінки руху транспортних потоків та оптимізації функціонування елементів вулично-дорожньої мережі.   

Електронна адреса:  denisenko.oleg52@gmail.com  тел.  +380 (50) 9366103   

Публікації  

1. Денисенко О.В. До питання підвищення ефективності світлофорного регулювання. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка"Системи управління навігації та зв'язку" Випуск 6(52) Полтава 2018 с. 53-57

2. Денисенко О.В. Моделювання скануючого детектора транспорту в пакеті VISSIM. Національний технічний університет "Харківський політихнічний інститут" Сучасні інформаційні системи Том 3, №1. Харків 2019, с. 5-8

3. Денисенко О.В. Новий підхід до визначення пропускної здатності нерегульованих перехресть . Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка "Системи управління навігації та зв'язку" Випуск 1(59) Полтава 2020 с. 45-49

4. Denisenko O.V. Increasing the efficiency of defining the  elements of traffic signalization cycle. Весник ХНАДУ: сборник научных трудов. - № 80, 2018 - с. 38-44. Фахове видання. Наукометрична база Index Copernicus.

5.  Денисенко О.В. До питання підвищення ефективності світлофорного регулювання. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка"Системи управління навігації та зв'язку" Випуск 6(52) Полтава 2018 с. 53-57

6.  Денисенко О. В. Спосіб визначення елементів та циклу світлофорного регулювання / О. В.Денисенко //Спосіб визначення елементів та циклу світлофорного регулювання: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку регіональних транспортних і логістичних систем»- Харків, 22-23 травня 2018 р.- с. 242-247.

7. Денисенко О.В. Визначення затримок транспортних засобів на регульованому перехресті / Денисенко О.В. Комунальне господарство міст.- 2018.- Вип. 142, с. 83-91

8. Денисенко О.В. Новий підхід до визначення характеристик потоків насичення. Системи управління навігації та звязку. Розділ «Оптимізація транспортних систем», Полтава, 2018, вип. 5(51), с.  60-64

9. Денисенко О.В. Моделювання скануючого детектора транспорту в пакеті VISSIM. Національний технічний університет "Харківський політихнічний інститут" Сучасні інформаційні системи Том 3, №1. Харків 2019, с. 5-8

10. Денисенко О.В. Новий підхід до визначення пропускної здатності нерегульованих перехресть . Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка "Системи управління навігації та зв'язку" Випуск 1(59) Полтава 2020 с. 45-49

11. Денисенко О. В. До питання підвищення ефективності світлофорного регулювання Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «БЕЗПЕКА НА ТРАНСПОРТІ - ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 26-27 листопада 2019 р. (Посвідчення УкрІНТЕІ від 20 грудня 2018 року № 676) С. 180-185

12. Мороко Я.В., Денисенко О.В. Вплив параметрів руху та елементів міської ВДМ на пропускну здатність перегонів. Програма ХІІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції "Сталий розвиток міст"(85-я студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,)Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. Секція транспортних систем і логістики. Харків 2020 с. 213-215.

13. Денисенко О.В. До питання підвищення ефективності світлофорного регулювання. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка"Системи управління навігації та зв'язку" Випуск 6(52) Полтава 2018 с. 53-57

14. Остапенко О.В., Денисенко О.В. Дослідження комплексу параметрів, що забезпечують ефективність функціонування кільцевих перехресть.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів освіти і молодих вчених «Сучасні та історичні проблеми фундаментальної та прикладної математичної підготовки у закладах вищої освіти: погляд здобувачів вищої освіти і молодих вчених», 11-12 квітня 2019 р. – Харків, 2019. С. 127-131

15. Денисенко О. В. До питання підвищення ефективності світлофорного регулювання. IV Міжнародної науково-практичної конференції

«БЕЗПЕКА НА ТРАНСПОРТІ - ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 26-27 листопада 2019 р. (Посвідчення УкрІНТЕІ від 20 грудня 2018 року № 676) С. 180-185

16. Демченко В. В., Денисенко О. В. Аналіз існуючих методів координованого управління транспортних потоків. ХНАДУ, МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ КАФЕДРИ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ЛОГІСТИКИ Харків 2019 С.16-21

17. Остапенко О.В., Денисенко О.В. Дослідження комплексу параметрів, що забезпечують ефективність функціонування кільцевих перехресть. Програма ХІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції "Сталий розвиток міст"(84-я студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,)Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. Секція транспортних систем і логістики. Харків 2019 с.203-205    

Посилання на статті

1. Пат. 116398 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення пропускної здатності нерегульованого перехрестя рівнозначних доріг / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 12.03.2018,  Бюл. № 5/2018.

2. Пат. 115922 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення пропускної здатності нерегульованого перехрестя з головною і другорядною дорогами / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 10.01.2018,  Бюл. № 1/2018.

3. Пат. 115923 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення пропускної здатності ділянки дороги / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 10.01.2018,  Бюл. № 1/2018.

4. Пат. 122469 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення затримок на нерегульованому перехресті  / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 10.01.2018,  Бюл. № 1/2018

5. Пат. 122470 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення затримок транспортних засобів на нерегульованому перехресті / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 10.01.2018,  Бюл. № 1/2018.

6. Пат. 120544 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення відношення групи прибуття / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 10.11.2017,  Бюл. № 21/2017.

7. Пат. 120545 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення фазових коефіцієнтів / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 10.11.2017,  Бюл. № 21/2017.

8. Пат. 120546 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення тривалості тактів та циклу світлофорної сигналізації / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 10.11.2017,  Бюл. № 21/2017.

9. Пат. 115168 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення типу прибуття транспортного потоку до регульованого перехрестя / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 25.09.2017,  Бюл. № 18/2017.

10. Пат. 114925 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення ступеня насичення напрямків руху регульованого перехресті / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 28.08.2017,  Бюл. № 18/2017.

11. Пат. 116678 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення ідеальних потоків насичення та поправочних коефіцієнтів для регульованих перехресть / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 25.04.2018,  Бюл. № 8/2018.

12. Пат. 114539 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення рівня обслуговування на регульованому перехресті / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 26.06.2017,  Бюл. № 12/2017.

13. Пат. 114331 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення пропускної здатності регульованого перехрестя / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 25.05.2017,  Бюл. № 10/2017.

14. Пат. 112487 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення тривалості елементів світлофорної сигналізації  / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 12.09.2016,  Бюл. № 17/2016.

15. Пат. 112180 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення фазових коефіцієнтів регульованого перехрестя  / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 10.08.2016,  Бюл. № 15/2016.

16. Пат. 112180 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення тривалості елементів та цикл світлофорної сигналізації / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 25.07.2016,  Бюл. № 14/2016.

17. Пат. 110729 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення обсягів прибуття та відправлення транспортних засобів до міського транспортного району / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 10.02.2016,  Бюл. № 3/2016.

18. Пат. 109680 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення транспортних затримок на регульованому перехресті / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 25.09.2015,  Бюл. № 18/2015.

19. Пат. 108445 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення тривалості проміжних тактів  світлофорного регулювання  / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 27.04.2015,  Бюл. № 8/2015.

20. Пат. 108042 Україна, G 08 G 1/09. Пристрій для визначення транспортних затримок на регульованому перехресті / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 10.03.2015,  Бюл. № 5/2015.

21. Пат. 106332 Україна, G 08 G 1/09. Пристрій для визначення затримок транспортних засобів на нерегульованому перехресті / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 11.08.2014,  Бюл. № 15/2014.

22. Пат. 105751 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення затримок транспортних засобів на нерегульованому перехресті / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 10.06.2014,  Бюл. № 11/2014.

23. Пат. 105123 Україна, G 08 G 1/09. Спосіб визначення потоків насичення на регульованому перехресті / Денисенко О. В.; заявник і патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет.- опубл. 10.04.2014,  Бюл. № 7/2014.