Петр Федорович Горбачев

Освіта. У 1986 році закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Експлуатація автомобільного транспорту». У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування раціональної маршрутної мережі найбільших міст» зі спеціальностей 05.22.10 - «Експлуатація автомобільного транспорту» та 05.22.02 - «Транспортні системи міст».

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Концепція формування систем маршрутного пасажирського транспорту в містах» за спеціальністю 05.22.01 - «Транспортні системи», у 2010 році отримав вчене звання професора.

Досвід роботи

 Після ХАДІ працював начальником автоколони в Інгулецьком пасажирському автотранспортному підприємстві, після чого, наприкінці 1986 року був переведений на посаду стажиста-дослідника науково-дослідного сектора ХАДІ.


- 01.02.1990 р. – 01.08.1994 р. – асистент кафедри організації перевезень та дорожнього руху Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету;

- 01.09.1994 р. - 15.05.2011 р. – доцент кафедр транспортних систем та транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

- 16.05.2011 р. – по теперішній час - завідувач кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Дисципліни, які викладає на кафедрі

«Методи наукових досліджень»

Наукові інтереси

Теорія транспортних процесів та систем, математичне моделювання регіональних та міських транспортних систем, закономірності формування попиту на транспортні послуги, транспортна логістика, моделювання вибору пасажиром варіантів шляху пересування, випадкові процеси на транспорті.

Електронна адреса: gorbachov.pf@remove-this.gmail.remove-this.com  тел.   +380 (50) 3032622


Публікації    

1. Горбачов П.Ф. Оцінка середнього часу очікування пасажирів для маршрутної мережі міста / П.Ф. Горбачов, В.М. Чижик // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета 2016. № 72. С. 61-65. - 5 с.

2. Горбачов П.Ф. Формалізація процесу обслуговування разових замовлень на перевезення вантажів у міжміському сполученні / П.Ф. Горбачов, Н.В. Мосьпан // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета 2016. № 72. С. 66-74. - 9 с.

3. Горбачов П.Ф. Оцінка параметрів попиту на перевезення пасажирів між містами України / П.Ф. Горбачов, О.Ю. Шевчук // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета 2016. № 72. С. 75-82. - 8 с.

4. Горбачов П.Ф. Вплив поїздок в приміському сполученні на інтенсивність руху на автомобільних дорогах загального користування / П.Ф. Горбачов, А.А. Кочіна // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета 2016. № 72. С. 83-87. - 5 с.

5. Горбачов П.Ф. Оцінка інтенсивності міжміських потоків вантажів та автомобілів / П.Ф. Горбачов, Н.В. Мосьпан, Д.В. Скрипник // Сб. научн. трудов "Коммунальное хозяйство городов". К. Техніка 2016. № 130, с. 65-69. - 5 с.

6. Горбачёв П.Ф. К вопросу об определении ёмкости высших транспортных районов по прибытию и отправлению пассажиров / П.Ф. Горбачёв, Е.В. Любый, Акбар Полад // Міжвузівський збірник "Наукові нотатки". Луцьк: ЛНТУ, 2016. Вип. №56. с. 47-54. - 8 с.

7. Горбачов П.Ф. Оцінка середнього часу очікування пасажирів транспортних засобів для маршрутної мережі міста / П.Ф. Горбачов, О. В. Макарічев, В. М. Чижик // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 2016. № 72. с. 61-65. - 5 с.

8. Горбачов П.Ф. Імітаційна модель обслуговування разових замовлень на міжміські вантажоперевезення / П.Ф. Горбачов, Н.В. Мосьпан // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 2017. № 76. с. 3239. - 8 с.

9. Горбачов П.Ф. Разработка перспективного варианта пассажирской маршрутной системы города Кабул / П.Ф. Горбачов, Е.В. Любый, Акбар Полад // Науково-технічний збірник "Комунальне господарство міст" (Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова) 2017, випуск 134. с. 90-95. - 5 с.

10. Горбачов П.Ф. Оцінка впливу населених пунктів на інтенсивність руху транспортних потоків у приміському сполученні / П.Ф. Горбачов, А.А. Кочіна // Автомобільний транспорт. Збірник науков. праць, 2017. № 40. с. 48-55. - 8 c.

11. Горбачов П.Ф. Модель визначення затримки пішоходів при переході вулиць і доріг поза пішохідним переходом / П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічев, А.В. Атаманюк // Автомобильный транспорт. Сборник научн. трудов, Вып. 41, Харьков 2017, с. 82-90. - 9 с.

12. Горбачов П.Ф. Визначення закону розподілу критерію ефективності перевезень вантажів у міжнародному сполученні / П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічев, Т.В. Немна, С.В. Свічинський // Комунальне господарство міст. 2018. № 144 (2018). С. 15-23. - 9 с.

13. Horbachov P. Theoretical substantiation of trip length distribution for homebased work trips in urban transit systems / P. Horbachov , S. Svichynskyi // Journal of transport and land use. 2018. Volume 11, No1. p. 593-632. www.jtlu.org/index.php/jtlu/article/view/916/1070 - 40 с.

14. Горбачов П.Ф. Дослідження затримок учасників руху при пересіченні пішоходами вулиць і доріг через нерегульовані пішохідні переходи / П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічев, А.В. Атаманюк // Автомобільний транспорт. Збірник науков. праць, 2018. № 42. с. 80-88. - 9 c.

15. Горбачёв П.Ф. Определение пропускной способности полосы движения на автомобильных дорогах и городских улицах / П.Ф. Горбачёв, И.С. Наглюк, О.В. Макарічев, Е.А. Горбачёва // Автомобільний транспорт. Збірник науков. праць, 2018. № 42. с. 89- 97. - 9 c.

16. Горбачов П.Ф. Оцінка затримок руху на регульованих перехрестях міських вулиць із трифазним циклом регулювання // Автомобільний транспорт. Збірник науков. праць, Вып. 44, Харьков 2018, с. 30 - 39. / П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічев, В.В. Шевченко // Автомобільний транспорт. Збірник науков. праць - 2019. - № 44. - с. 30 - 39. - 10 c.

17. Горбачов П.Ф. Дослідження затримок учасників руху під час перетинання пішоходами вулиць і доріг через регульовані пішохідні переходи / П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічев, А.В. Атаманюк // Автомобільний транспорт. Збірник науков. праць - 2019. - № 44. - с. 40 - 49. - 10 c.

18. Горбачов П.Ф. Вплив ширини проїжджої частини на швидкість руху автомобілів у міських умовах / П.Ф. Горбачов, А.В. Макаричев, В.Д. Минь // Автомобільний транспорт. Збірник науков. праць 2019. № 44. с. 50- 58. - 9 c.

19. Горбачёв П.Ф. Распределение скорости движения автомобилей перед стоплинией городского регулируемого перекрёстка / П.Ф. Горбачёв, А.В. Макаричев, В.Д. Минь // Вестник ХНАДУ. Сборник научн. трудов, Вып. 85, Харьков 2019, с. 107-116. - 10 с.

20. Horbachov P. Reliability of adaptive traffic lights ensured by warm standby with estimation of its use / P. Horbachov , O. Makarichev, O. Voronkov, S. Svichynskyi // Proc. of TheRMIT Workshop ICTERI'2019 - 16 P.

21. Горбачов П.Ф. Закономірності розподілу відстаней пересування пасажирів громадського транспорту в приміському сполученні / П.Ф. Горбачов, А.А. Кочина, О.В. Макарічев // Комунальне господарство міст. 2019. № 151 (5). С. 75-80. - 6 с.

22. Горбачов П.Ф. Закономірності розподілу швидкості руху транспортних засобів на міських вулицях / П.Ф. Горбачов, В.Д. Минь, І. І. Штанько // Сучасні інформаційні системи. 2020. № 2 (4). С. 163-169. - 7 с.

23. Горбачёв П.Ф. Распределение потоков индивидуального автотранспорта в городских сетях на основе задержек на перекрестках / П.Ф. Горбачёв, В.Д. Минь, Колий А.С., Свичинский С.В. // Автомобільний транспорт. Збірник науков. праць 2020. № 46. с. 50-64. - 15 c.

24. Горбачов П.Ф. Визначення граничного рівня завантаження другорядних підходів до міської магістралі з координованим керуванням / П.Ф. Горбачов, С.В. Свічинський, В.В. Шевченко // Вестник ХНАДУ. Сборник научн. трудов, Вып. 90, Харьков 2020, с. 110-121. - 11 с.    

Посилання на статті

1. Внешняя ссылка открывается в новом окнеReliability of adaptive traffic lights ensured by warm standby with estimation of its use.    
2. Внешняя ссылка открывается в новом окнеTheoretical substantiation of trip length distribution for home-based work trips in urban transit systems    
3. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОценка времени задержки на регулируемых перекрестках городских улиц с трехфазным циклом регулирования 
4. Внешняя ссылка открывается в новом окнеДослідження затримок учасників руху під час перетинання пішоходами вулиць і доріг через регульовані пішохідні переходи   
5. Внешняя ссылка открывается в новом окнеВлияние ширины проезжей части на скорость движения автомобилей в городских условиях    
6. Внешняя ссылка открывается в новом окнеМатематичне моделювання та алгоритмізація процесів раціональної організації праці водіїв автобусів на маршруті у процесі планування пасажирських перевезень    
7. Внешняя ссылка открывается в новом окнеРаспределение скорости движения автомобилей перед стоп-линией городского регулируемого перекрёстка   
8. Внешняя ссылка открывается в новом окнеДослідження затримок учасників руху при пересіченні пішоходами вулиць і доріг через нерегульовані пішохідні переходи   
9. Внешняя ссылка открывается в новом окнеВизначення закону розподілу критерію ефективності перевезень вантажів у міжнародному сполученні    
10. Внешняя ссылка открывается в новом окнеВизначення пропускної здатності смуги руху на автомобільних дорогах і міських вулицях   
11. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОцінка впливу населених пунктів на інтенсивність руху транспортних потоків у приміському сполученні  
12. Внешняя ссылка открывается в новом окнеИмитационная модель обслуживания разовых заявок на междугородные грузоперевозки  
13. Внешняя ссылка открывается в новом окнеМодель визначення затримки пішоходів при переході вулиць і доріг поза пішохідним переходом  
14. Внешняя ссылка открывается в новом окнеРазработка перспективного варианта пассажирской маршрутной системы города Кабул  
15. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОцінка інтенсивності міжміських потоків вантажів та автомобілів   
16. Внешняя ссылка открывается в новом окнеФормалізація процесу обслуговування разових замовлень на перевезення вантажів у міжміському сполученні  
17. Внешняя ссылка открывается в новом окнеВплив поїздок у приміському сполученні на інтенсивність руху на автомобільних дорогах загального користування   
18.Внешняя ссылка открывается в новом окне К вопросу об определении ёмкости высших транспортных районов по прибытию и отправлению пассажиров  
19. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПараметры плотности распределения времени ожидания пассажирами городских маршрутов     
20. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОцінка параметрів попиту на перевезення пасажирів між містами України   
21. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПодход к определению емкостей высших транспортных районов по отправлению и прибытию пассажиров   

22. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОценка параметров спроса на перевозку пассажиров между городами Украины  
23. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПодход к построению модели функционирования транспортного процесса при международных перевозках   
24. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОцінка ефективності стратегій перевізників з обслуговування разових замовлень на міжміські вантажоперевезення   
25. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПопит на послуги міського пасажирського транспорту при проведенні масових заходів    
26. Внешняя ссылка открывается в новом окнеEstimation of the bus delay at the stopping point on the base of traffic parameters   
27. Внешняя ссылка открывается в новом окнеThe network of city public transport as the base for trip length distribution determining   
28. Внешняя ссылка открывается в новом окнеSimulation procedure of original-destination matrix based on sample survey results by card method   
29. Внешняя ссылка открывается в новом окнеOszacowanie popytu na podróże komunikacją miejską mieszkańców małych miast Ukrainy   
30. Внешняя ссылка открывается в новом окнеТопографическая модель условий движения велосипедного транспорта в центральной части г. Харькова   
31. Внешняя ссылка открывается в новом окнеМодифицированный метод табличного обследования пассажирских корреспонденций в средних городах  
32. Внешняя ссылка открывается в новом окнеМоделирование мест пересадок пассажиров на маршрутной сети общественного транспорта в средних городах  
33. Внешняя ссылка открывается в новом окнеАнализ метода прогнозирования развития транспортных систем    
34. Внешняя ссылка открывается в новом окнеУсловия функционирования системы городского пассажирского транспорта г. Кабул   
35. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОценка параметров распределения продолжительности простоя автомобилей на таможенных пунктах пропуска при перевозках грузов между Украиной и Россией   
36. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОпределение времени задержки выезда автобуса из остановочного пункта в поток автомобилей  
37. Внешняя ссылка открывается в новом окнеВремя ожидания загрузки транспортного средства    
38. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОбоснование количества респондентов для обследования выбора пассажиром пути передвижения в маршрутной системе города   
39. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОценка количества дефектных изделий в партии по результатам выборочной проверки   
40. Внешняя ссылка открывается в новом окнеВероятностная модель потока заявок на перевозку груза с учетом закономерностей их поступления  
41. Внешняя ссылка открывается в новом окнеДослідження інтервалу руху на міському автобусному маршруті    
42. Внешняя ссылка открывается в новом окнеDependence of trip length frequency distribution on characteristics of route network elements  
43. Внешняя ссылка открывается в новом окнеІнтервальне оцінювання точності розрахунку коефіцієнту співвідношення платних і пільгових пасажирів   
44. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОсобенности формирования ёмкостей транспортных районов прибытия и отправление автомобилей для центральной части города Харькова   
45. Внешняя ссылка открывается в новом окнеМодель выбора маршрута велосипедного транспорта с целью минимизации времени в пути   
46. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПараметры движения маршрутного автомобильного пассажирского транспорта в центральной части г. Харькова  
47. Внешняя ссылка открывается в новом окнеВдосконалення сучасних програмних пакетів планування роботи маршрутного пасажирського транспорту міст  
48. Внешняя ссылка открывается в новом окнеАналітична оцінка мінімальних та максимальних витрат часу пасажирів на зупинці міського маршруту   
49. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОбоснование продолжительности наблюдений за поведением пассажиров при выборе пути передвижения   
50. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПодход к оценке адекватности моделей выбора пассажиром пути передвижения   
51. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОценка времени ожидания при различных способах организации движения транспортных средств на маршруте   
52. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПідхід до визначення ймовірності вибору пасажиром шляху пересування      
53. Внешняя ссылка открывается в новом окнеМоделирование спроса на перевозку пассажиров в пригородном сообщении    
54. Внешняя ссылка открывается в новом окнеЗонирование территории Российской Федерации при организации перевозок грузов из Украины    
55. Внешняя ссылка открывается в новом окнеСпособы формирования модели выбора варианта трудового передвижения маршрутным транспортом    
56. Внешняя ссылка открывается в новом окнеИсследование продолжительности простоя автомобилей на пограничных переходах при перевозках грузов между Украиной и Россией   
57. Внешняя ссылка открывается в новом окнеРаспределение длин перегонов городского транспорта как элементов пути следования пассажиров   
58. Внешняя ссылка открывается в новом окнеBadania procesów parkowania w centralnej części miasta Charkowa   
59. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПути повышения уровня организации работы городской пассажирской маршрутной системы     

60. Внешняя ссылка открывается в новом окнеВлияние вертикального профиля дороги на затрату энергии при движении на велосипеде   
61. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОбґрунтування показникового закону розподілу довжин перегонів міського пасажирського транспорту  
62. Внешняя ссылка открывается в новом окнеЗакономірності просторових характеристик маршрутного транспорту міст  
63. Внешняя ссылка открывается в новом окнеМетодика расчета емкостей транспортных районов с учетом динамических процессов в транспортной системе  

64. Внешняя ссылка открывается в новом окнеДослідження часу очікування пасажирів на зупиночних пунктах міського пасажирського транспорту   
65. Внешняя ссылка открывается в новом окнеВизначення часу затримки виїзду автобуса із зупинного пункту в потік автомобілів    
66. Внешняя ссылка открывается в новом окнеModel wyboru przez pasażera wariantu przemieszczenia do miejsca pracy w warunkach dużego miasta  
67. Внешняя ссылка открывается в новом окнеМодель урахування ймовірності зворотного завантаження при виборі напрямку перевезення вантажу    
68. Внешняя ссылка открывается в новом окнеСтатистическое описание взаимного расположения остановочных пунктов городского пассажирского транспорта   
69. Внешняя ссылка открывается в новом окнеАналіз сучасних моделей дискретного вибору пасажирами шляху пересування   
70. Внешняя ссылка открывается в новом окнеРозрахунок мінімальної площі транспортного району для моделі функціонування пересадочних вузлів міста  

71. Внешняя ссылка открывается в новом окнеРациональное размещение автобусных транспортно-пересадочных узлов в городах    
72. Внешняя ссылка открывается в новом окнеИнтервальное моделирование спроса на трудовые передвижения в крупнейших городах   
73. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОцінка раціональної площі транспортного району в моделі громадського пасажирського транспорту міста 

74. Внешняя ссылка открывается в новом окнеМодель урахування ймовірності зворотного завантаження при виборі напрямку перевезення вантажу   
75. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОцінка точності існуючих методів моделювання пасажирських кореспонденцій на прикладі малого міста   
76. Внешняя ссылка открывается в новом окнеВизначення завантаження автомобілями центральної частини м. Харкова на основі закономірностей щільності паркування  
77. Внешняя ссылка открывается в новом окнеАналіз відстаней між зупинками міського пасажирського транспорту як фактора впливу на розселення населення   
78. Внешняя ссылка открывается в новом окнеПідхід до оцінки раціональної площі транспортного району у моделі громадського пасажирського транспорту міста   
79. Внешняя ссылка открывается в новом окнеМетодика определения вида функции привлекательности пути следования в городе    

80. Внешняя ссылка открывается в новом окнеАнализ матрицы расстояний между транспортными районами города как основы функции расселения населения   
81. Внешняя ссылка открывается в новом окнеРаспределение мест приложения труда для свободной территориальной планировки города   
82. Внешняя ссылка открывается в новом окнеЗакономерности формирования вместимости центральной части г. Харькова по прибытию и отправлению автомобилей 
83. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОценка рациональной площади транспортного района в модели общественного пассажирского транспорта города   
84. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОпределение загрузки автомобилями центральной части г. Харькова на основе закономерностей плотности парковки   
85.Внешняя ссылка открывается в новом окнеОпределение соотношения льготного и платного контингента на городском электротранспорте    
86. Внешняя ссылка открывается в новом окнеВлияние условий передвижения на выбор пары «жилье-работа»    
87. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОцінка середнього часу очікування пасажирами маршрутного транспорту на зупинці   
88. Внешняя ссылка открывается в новом окнеКомплексна оцінка функціонування маршрутної мережі міста Кривий Ріг    
89. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОценка вероятности выбора одного из трех рабочих мест вследствие экономии времени передвижения   
90. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОценка среднего времени ожидания пассажирами маршрутного транспорта на остановке   
91. Внешняя ссылка открывается в новом окнеНовая концепция моделирования потребностей населения в трудовых передвижениях городским общественным транспортом   
92. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОпределение вероятности выбора пассажиром пути следования   

93. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОцінка впливу транспортних факторів на результати вибору людиною робочого місця     

94. Внешняя ссылка открывается в новом окнеАналіз забруднення повітря транспортними потоками     

95. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОцінка реакції пасажира на час очікування міського пасажирського транспорту    

96. Внешняя ссылка открывается в новом окнеЗакономірності зміни інтенсивності обміну транспортних засобів на елементах транспортної мережі міста    

97. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОпределение возможности приложения труда в крупнейших городах     

98. Внешняя ссылка открывается в новом окнеЗакономерности распределения трудовых корреспонденций пассажиров в малых городах     

99. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОрганизация управления работой маршрутной системы города на основе оценки качества перевозок пассажиров    

100. Внешняя ссылка открывается в новом окнеОсновы теории транспортных систем