Ковцур Катерина Григорівна

Освіта. У 2007 році закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Транспортні системи» У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Резервування провізних можливостей парку автомобілів у логістичних ланцюгах постачань споживчих товарів» за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи».

Досвід роботи

Доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра транспортних систем та логістики, вересень 2015 - по теперішній час

Асистент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра транспортних систем та логістики, серпень 2011 - серпень 2015 року

Аспірант Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, грудень 2010 - листопад 2013 року

Асистент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра транспортних систем, серпень 2008 - листопад 2011 року

 Дисципліни, які викладає на кафедрі

«Взаємодія видів транспорту»

«Транспортні системи»

«Основи теорії систем і управління»

«Науково-дослідна робота студентів»

 Наукові інтереси:

Транспортна логістика, управління ланцюгами постачань, система доставки товарів в роздрібну торгівельну мережу, специфіка взаємодії логістики та маркетингу.

  Електронна адреса:   kovtsyr@ukr.net   тел.   +380 (50) 7721919

Публікації  

1. К.Г. Ковцур. Теоретичні основи формування стратегій розвитку транспортних систем / К.Г. Ковцур, Н.В. Пономарьова. //  Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Серія :Технічні науки та архітектура. Випуск 142, ХНУМГ ім. Бекетова,2018 с.91-95.

2. К. Г. Ковцур Раціоналізація транспортної складової в логістичному ланцюзі постачань товарів у роздрібну торгівельну мережу / К. Г. Ковцур, Т. Т. Токмиленко, Н. В. Птиця  // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2019. – № 10 (1335). – С. 54-62.

3. Птиця Н.В. Критерій доцільності введення об’єктів торгівельної мережі на основі параметрів системи доставки / Птиця Н.В., Ковцур К.Г. // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019.– №1(12). – С. 127-134.

4. Токмиленко Т.Т. Дослідження вибору каналу доставки вторинних дорожньо-будівельних матеріалів / Токмиленко Т.Т, Ковцур К.Г. // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019.– №1(12). – С. 161-164.

5. Ковцур К. Г. До питання визначення часу знаходження автомобілів у пунктах навантаження та розвантаження / Ковцур К. Г., Птиця Н. В., Федоров В. Ю. // Системи управління, навігації та зв’язку: Збірник наукових праць. Випуск 1(59). – П.: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2020. – С. 59-62.    

Посилання на статті

1. Внешняя ссылка открывается в новом окнеРаціоналізація транспортної складової в логістичному ланцюзі постачань товарів у роздрібну торгівельну мережу.   

2.  Внешняя ссылка открывается в новом окнеВизначення структури парку автомобілів для перевезень продовольчих товарів народного споживання.

3. Внешняя ссылка открывается в новом окнеМетодика резервування провізних можливостей на підприємствах при доставці товарних вантажів.   

4.  Внешняя ссылка открывается в новом окнеМетодика резервирования парка подвижного состава за счет собственного парка автомобилей.

5.  Внешняя ссылка открывается в новом окнеКритерій доцільності введення об’єктів торгівельної мережі на ос нові параметрів системи доставки