Пономарьова Надія Володимирівна

Освіта.   У 1998 році закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Організація перевезень і керування на транспорті» У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Прогнозування вантажопотоків на наземних видах транспорту у міжнародному сполученні» за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи».


Досвід роботи

Доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра транспортних систем, вересень 1999 року, кафедра транспортних систем та логістики, вересень 2014 - по теперішній час.

Доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра транспортних систем та логістики, серпень 2014 - по теперішній час

Аспірант Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, грудень 2003 - листопад 2006 року

Асистент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра транспортних систем, серпень 1999 - серпень 2013 року    

Дисципліни, які викладає на кафедрі

«Основи теорії транспортних процесів і систем»

«Автоматизовані системи управління на автомобільному транспорті»

«Логістика»

«Інтегровані транспортні » 

Наукові інтереси

Транспортна логістика, система доставки вантажів у міжнародному сполученн, інтелектуальні транспортні системи на автомобільному транспорті.

Електронна адресаnadin_tt@ukr.net    тел.  +380 (67) 5771981  


Публікації    

1. Пономарьова Н.В. Транспортне планування міст: сучасні інструменти транспортного моделювання автотранспортних систем / Є.В. Любий, Н.В. Пономарьова, О.С. Чернишова // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. Випуск 128. – Х.: ХНУ ім. О.М. Бекетова, 2016. – С. 76 – 82.

2. Пономарьова Н.В Підхід щодо формування зон пріорітетного транспортного обслуговування при доставці вантажів у міжнародному сполученні / Пономарьова Н. В., Приз А.В. / Міжвузівський збірник "Наукові нотатки". Луцьк 2018, Випуск 61 С.180-184.

3. Пономарьова Н.В. Теоретичні основи формування стратегій розвитку транспортних систем / Ковцур К.Г., Пономарьова Н.В. / Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Серія :Технічні науки та архітектура. Випуск 142, ХНУМГ ім. Бекетова,2018, - С.91-95.

4. Пономарьова Н.В. Аналіз сучасного стану функціонування прикордонних пунктів пропуску в єдиному митному просторі країни/Волкова Т.В./Міжвузівський збірник "Наукові нотатки". Луцьк 2018, Випуск 63. - C. 172-176.

5. Пономарьова Н.В. «Зелені» інвестиції як приклад соціально-перетворювального впливу у функціонуванні автомобільного транспорту/Солопун Н.М./ Збірник наукових праць "Проблеми і перспективи розвитку підприємництва". Харків 2019, Випуск № 2(23), 2019. - C. 201-210.

6. Пономарьова Н.В. Кібернетична модель процесу проведення процедури митного контролю вантажів / Н.В. Пономарьова, Т.В. Волкова / Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ" Випуск 66. Луцьк-2019, с. 271-275.

7. Пономарьова Н.В Сучасний погляд на інвестиції як на ессенціальну частину бізнес-активності/Солопун Н.М./ Збірник наукових праць "Проблеми і перспективи розвитку підприємництва". Харків 2019, Випуск № 1(24), 2020. - C. 203-214.