Свічинський Станіслав Валерійович

Освіта.

У 2009 році закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)». У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування функцій розселення міського населення для визначення потреб у перевезеннях громадським транспортом» за спеціальністю 05.22.01 – Транспортні системи.

 Досвід роботи

- жовтень 2008 р. – грудень 2008 р. – інженер кафедри транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

- лютий 2009 р. – січень 2010 р. –інженер 2 категорії відділу експлуатації ВАТ «Харківське підприємство автобусних станцій»;

- січень 2010 р. – грудень 2010 р. –інженер 1 категорії відділу експлуатації ВАТ «Харківське підприємство автобусних станцій»;

- грудень 2010 р. – серпень 2011 р. – старший інженер відділу організації роботи автостанцій ПАТ «Харківське підприємство автобусних станцій»;

- серпень 2011 р. – серпень 2015 р. – асистент кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

- грудень 2011 р. – листопад 2014 р. – аспірант кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

- вересень 2015 р. – до цього часу – доцент кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

 

Дисципліни, які викладає на кафедрі

Транспортна логістика

Взаємодія видів транспорту

Моделювання транспортних систем

Інформація про підвищення кваліфікації.

Наукові інтереси

Моделювання транспортних систем. Моделювання попиту населення на пересування міським громадським транспортом.   

Електронна адреса:  Stas_svichinsky@ukr.net    тел.   +380 (50) 6090000

Публікації  

1. Горбачов П.Ф. Визначення закону розподілу критерію ефективності перевезень вантажів у міжнародному сполученні / П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічев, Т.В. Немна, С.В. Свічинський // Комунальне господарство міст. – 2018. – № 144 (2018). – С. 15–23.

2. Горбачов П.Ф. Експериментальне дослідження прибутковості міжнародних автомобільних перевезень вантажів за разовими заявками / П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічев, Т.В. Немна, С.В. Свічинський // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2018. – 4 (50). – С. 50–56. DOI: 10.26906/SUNZ.2018.4.050

3. Horbachov P. Theoretical Substantiation of Trip Length Distribution for Home-Based Work Trips in Urban Transit Systems / P. Horbachov, S. Svichynskyi // The Journal of Transport and Land Use. – 2018. – Vol. 11, No. 1. – pp. 593–632. SCOPUS, Web of Science 

4. Makarichev O. Reliability of adaptive traffic lights ensured by warm standby with estimation of its use / O. Makarichev, P. Horbachov, O. Voronkov, S. Svichynskyi // ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer: Proceedings of the 15th International Conference «ICTERI 2019». Vol. II: Workshops, June 12-15, 2019, Kherson / Kherson State University. – Kherson: Kherson State University, 2019. – p. 678-693. SCOPUS

Посилання на статті

1. Семесенко В.М. Аналіз маршрутної мережі міста Суми / В.М. Семесенко, М.П. Гіценко, П.Ф. Горбачов, С.В. Свічинський // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – 2008. – №43. – С. 81–85.

2. Горбачов П.Ф. Аналіз відстаней між зупинками міського пасажирського транспорту як фактору впливу на розселення населення / П.Ф. Горбачов, С.В. Свічинський // Автомобильный транспорт. – 2010. – №26. – С. 101–104.

3. Горбачов П.Ф. Аналіз матриці відстаней між транспортними районами міста як основи функції розселення населення / П.Ф. Горбачов, С.В. Свічинський, С.В. Свічинська // Автомобильный транспорт. – 2010. – №27. – С. 73–76.

4. Горбачов П.Ф. Аналіз сучасних моделей дискретного вибору пасажирами шляху пересування / П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічев, О.В. Свічинська, С.В. Свічинський // Автомобильный транспорт. – 2011. – №28. – С. 97–103.

5. Горбачов П.Ф. Статистичний опис взаємного розташування зупиночних пунктів міського пасажирського транспорту / П.Ф. Горбачов, П.С. Кабалянц, С.В. Свічинський // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – 2011. – №53. – С. 66–69.

6. Горбачов П.Ф. Закономірності просторових характеристик маршрутного транспорту міст / П.Ф. Горбачов, П.С. Кабалянц, С.В. Свічинський // Автомобильный транспорт. – 2012. – №30. – С. 118–122.

7. Любий Є.В. Основи теорії транспортних процесів і систем: моделювання маршрутних систем пасажирського транспорту міст / Є.В. Любий, С.В. Свічинський // Вісник НТУ «ХПІ». – 2012. – №44(950).2012. – С. 55–61.

8. Горбачов П.Ф. Обґрунтування показникового закону розподілу довжин перегонів міського пасажирського транспорту / П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічев, С.В. Свічинський // Автомобильный транспорт – 2012. – №31. – С. 88–92.

9. Горбачев П.Ф. Распределение длин перегонов городского транспорта как элементов пути следования пассажиров / П.Ф. Горбачев, А.В. Макаричев, С.В. Свичинский // Автомобильный транспорт. – 2013. – №32. – С. 100–105.

10. Богомолов В.А. Оценка количества дефектных изделий в партии по результатам выборочной проверки / В.А. Богомолов, П.Ф. Горбачев, А.В. Макаричев, А.И. Коробко, С.В. Свичинский // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – 2014. – №67. – С. 52–57.

11. Horbachov P. The Network of City Public Transport as the Base for Trip Length Distribution Determining / P. Horbachov, S. Svichynskyi // Автомобильный транспорт. – 2015. – №36. – С. 132–141.

12. Горбачов П.Ф. Визначення закону розподілу критерію ефективності перевезень вантажів у міжнародному сполученні / П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічев, Т.В. Немна, С.В. Свічинський // Комунальне господарство міст. – 2018. – № 144 (2018). – С. 15–23.

13. Horbachev P. Dependence of Trip Length Frequency Distribution on Characteristics of Route Network Elements / P. Horbachov, S. Svichynskyi // The Archives of Transport. – 2014. – Vol. 30, Issue 2. – pp. 21–30. – SCOPUS.

14. Horbachov P. Theoretical Substantiation of Trip Length Distribution for Home-Based Work Trips in Urban Transit Systems / P. Horbachov, S. Svichynskyi // The Journal of Transport and Land Use. – 2018. – Vol. 11, No. 1. – pp. 593–632. – SCOPUS.

15. Свічинський С.В. Визначення загального вигляду кривих розселення населення українських міст / С.В. Свічинський // Інженерна механіка та транспорт: Матеріали IІІ Міжнародної конференції молодих вчених [“EMT-2013”], (Львів, 21-23 листопада 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 16-19.

16. Horbachev P. Interval Approach to Transport Demand Determining Based on Intra-City Trip Length Distribution Curve / P. Horbachev, S. Svichynskyi // Trip Modelling and Travel Forecasting: Research and Technical Papers of Polish Association for Transportation Engineers in Cracow (Proceedings of 4th scientific-technical conference “Modelling 2014”), 12th-13th June 2014, Cracow / Politechnika Krakowska. – Cracow: PK, 2014. – p. 75–86.

17.  Makarichev O. Reliability of adaptive traffic lights ensured by warm standby with estimation of its use / O. Makarichev, P. Horbachov, O. Voronkov, S. Svichynskyi // ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer: Proceedings of the 15th International Conference «ICTERI 2019». Vol. II: Workshops, June 12-15, 2019, Kherson / Kherson State University. – Kherson: Kherson State University, 2019. – p. 678-693. – SCOPUS.