Вас вітає колектив кафедри Транспортних технологій

Однією з провідних випускових кафедр ХНАДУ є кафедра Транспортних технологій, що являє собою поєднання досвіду, молодості та сучасного погляду на розв’язання проблем, пов’язаних з організацією різнопланових технологічних процесів перевезення вантажів і пасажирів.

Кафедра випускає фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» і «Магістр» – спеціальності 275.03 «Транспортні технології на автомобільному транспорті» за освітньо-професійною програмою "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті".

Заняття проводять висококваліфіковані викладачі, які мають великий досвід виробничої і наукової праці. Серед них 2 доктора технічних наук, професори, 11 кандидатів наук, доцентів, із них 1 докторант і 1 молодий викладач – асистент.

Щороку склад кафедри поповнюється молодими фахівцями, які з відзнакою закінчили магістратуру.

Останнi новини

Контакти кафедри

Адреса: 61002, Україна,
м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25,
Кафедра транспортних технологій,  ауд. 401. Телефон: (057) 707-37-20
E-mail:  ktt@remove-this.khadi.kharkov.remove-this.ua