Історія кафедри

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедра Транспортних технологій була заснована в 2001 році наказом № 244/3 від 17 липня 2001р.

Підготовка фахівців здійснювалась згідно з навчальним планом  за напрямом 6.070101 «Транспортні технології», а кафедра створена як випускаюча для спеціальності 7.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті».

У 2001/2002 навчальному році вперше був здійснений випуск магістрів за спеціальністю 8.07010102 – «Організація перевезень і управління на транспорті».

Завідувач кафедри, професор, д.т.н. - Нагорний Євген Васильович. 

На фотографії наведений перший, після створення, склад кафедри. Сидять (зліва направо): ас. Козенок А.С., доц. Северин О.О., проф. Бекетов Ю.О., проф. Нагорний Є.В., доц. Вдовиченко В.О., ас. Столяр Т.В. Стоять (зліва направо): ст.викл. Колеснік М.М., ас. Черепаха О.С., ас. Шуліка О.О., ас. Наумов В.С., ас. Пономарьова Н.В., ас. Любий Є.В., ас. Нефьодов В.М., ас. Бабич І.А., ас. Орда О.О., зав.лаб. Трубілко В.В., доц. Калініченко О.П., ас. Россолов О.В., доц. Павленко О.В.