Наукова діяльність

Наукові розробки кафедри спрямовані на удосконалення форм організації перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, підвищення ефективності процесів логістичного управління в транспортних вузлах:

2. Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти України в Європейське освітнє середовище:

  1.  Фундаменталізація професійної підготовки студентів;
  2.  Впровадження наукових розробок нового виду наукової діяльності в лекційні курси дисциплін усіх рівнів підготовки;
  3.  Впровадження наукових розробок нового виду наукової діяльності в методики проведення практичних і лабораторних занять;
  4.  Впровадження наукових розробок при рішенні завдань у курсових і дипломних роботах;
  5.  Формування психології менеджменту;
  6.  Формування професійних якостей фахівців з використовуванням мотиваційних, когнітивно-оцінних і організаційно-особових компонентів.