Кафедра транспортних технологій співпрацює із закордонними організаціями в сферах наукового, науково-методичного, науково-практичного та освітнього співробітництва. Налагоджені зв’язки як із ближнім так і з дальнім зарубіжжям. Кафедра співпрацює із організаціями як на основі підписаних договорів так і на основі листів про співпрацю. В процесі співробітництва кафедра проводить обмін науковими та методичними розробками, проводить міжнародні науково-технічні конференції, співпрацює в виконанні робіт по створенню групи партнерів для спільної участі в тендерах та виборюванні грантів на міжнародному рівні, рецензуванні авторефератів кандидатських та докторських дисертацій.

Зарубіжні партнери з питань науково-дослідницької роботи

Країна-партнер (за алфавітом) Установа- партнер Тема співробітництва Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії Практичні результати від співробітництва
Республіка Польща Краківська політехніка ім. Т. Костюшко Сприяння обміну інформації по освітнім програмам, результатах науково-дослідницької діяльності у сферах потенційного взаємного наукового співробітництва Меморандум про взаємопорозуміння та співробітництво, 14.10.2021 – 14.10.2026 Перспективи: - спільна участь у міжнародних наукових проектах та програмах; - обмін студентами та науковцями; - спільна науково-дослідницька діяльність та публікації результатів досліджень; - проведення конференцій, семінарів, зустрічей.