Наукова діяльність колективу кафедри

Одним з найважливіших аспектів багатогранної діяльності викладачів кафедри транспортних технологій є наукові розробки за вибраними напрямками. Плідна робота колективу виражена через участь у різних заходах, спрямованих на публічне ознайомлення та майбутнього практичного використання наукових досягнень: монографій, підручників, навчальних посібників, патентів, свідоцтв, статей, тез доповідей та ін.