Навчальна робота кафедри Транспортних технологій

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців 6 спеціальностей на факультеті транспортних систем, факультеті управління та бізнесу, автомобільному факультеті, факультеті підготовки іноземних громадян і центрі освітніх послуг ХНАДУ.

 Кафедра організовує та проводить технологічну, виробничу, науково-дослідницьку практики зі студентами спеціальності 275 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)", дипломне проектування і виконання студентами магістерських наукових робіт. 

 

Робочий тиждень викладачів кафедри...

Теоретична підготовка студентів