Навчальна робота кафедри Транспортних технологій

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців спеціальностей на факультеті транспортних систем, автомобільному факультеті, факультеті підготовки іноземних громадян і центрі освітніх послуг ХНАДУ.

 Кафедра організовує та проводить технологічну, науково-дослідницьку практики зі студентами спеціальності 275 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)", дипломне проектування і виконання студентами магістерських наукових робіт.

 

 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ

Студенти та абітурієнти! Знайомтеся з переліком компетентностей , які Ви можете набути в результаті опанування дисциплін, що викладаються кафедрою Транспортних технологій для отримання кваліфікації на рівень "Бакалавр" і "Магістр".

Детальніше "Бакалавр"...

Детальніше "Магістр"...

 

 

Теоретична підготовка студентів