Навчальна робота кафедри Транспортних технологій

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців 6 спеціальностей, читають лекції на факультеті транспортних систем, факультеті управління та бізнесу, автомобільному факультеті, факультеті підготовки іноземних громадян і центрі освітніх послуг ХНАДУ.

 

Крім того, кафедра організовує та проводить технологічну, виробничу, науково-дослідницьку практики зі студентами спеціальності 275 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" факультету транспортних систем, факультету підготовки іноземних громадян, центру освітніх послуг. Щорічно викладачі кафедри керують дипломним проектуванням та виконанням магістерських наукових робіт.  

Теоретична підготовка студентів