Основне про спеціальність

Випусковою кафедрою за спеціальністю 275 "Транспортні технології", фахового спрямування "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті" є кафедра транспортних технологій, працівники якої мають багаторічний досвід роботи.


Висока якість підготовки фахівців за цією спеціальністю забезпечується за рахунок високого професійного рівня викладацького складу, який представлений докторами й кандидатами технічних наук.

Викладання навчальних дисциплін базується на використанні результатів наукових досліджень, оприлюднених у виданих монографіях та наукових статтях; здійснюється постійне удосконалення навчальних планів підготовки з урахуванням запитів роботодавців та ринку праці.

Кафедра випускає фахівців трьох рівнів освіти – першого ("бакалавр"), другого – ("магістр") спеціальності "Транспортні технології" та третього – ("доктор філософії") спеціальності "Транспортні технології".