Опис спеціальностей

Випусковою кафедрою за спеціальністю 275 "Транспортні технології", фахового спрямування "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті" є кафедра транспортних технологій, працівники якої мають багаторічний досвід роботи. Висока якість підготовки фахівців за спеціальністю "Транспортні технології" забезпечується за рахунок високого професійного рівня викладацького складу, який представлений докторами й кандидатами технічних наук; викладання навчальних дисциплін базується на використанні результатів наукових досліджень, оприлюднених у виданих монографіях та наукових статтях; здійснюється постійне удосконалення навчальних планів підготовки з урахуванням запитів роботодавців та ринку праці. Кафедра випускає фахівців трьох рівнів освіти – першого ("бакалавр"), другого – ("магістр") спеціальності "Транспортні технології" та третього – ("доктор філософії") спеціальності "Транспортні технології".  

Перелік компонент освітньо-професійної наукової програми бакалавра та магістра