Використання в навчальному процесі інформаційних технологій

 

Поповнення банку електронних навчально-методичних матеріалів кафедри  до Файлового архіву  ХНАДУ здійснюється планово. За навчальний рік створено та додано у Файловий архів ХНАДУ  51 найменування методичних матеріалів 

Детальніше... 

План проведення контролю залишкових знань студентів-випускників кафедри

Щорічно у студентів-випускників оцінюється рівень залишкових знань по дисциплінам, що читаються викладачами кафедри для бакалаврів і магістрів.