12.05.21р. в режимі онлайн відбулась ювілейна 85-а Науково-технічна та науково-методична конференція ХНАДУ за секцією "Транспортні технології"

В конференції прийняли участь 29 науковців з 5 вітчизняних ЗВО з різних міст України та 1 - закордонного ЗВО: Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Українського державного університету залізничного транспорту, Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка (м. Харків); Криворізького державного педагогічного університету (м. Кривий Ріг); Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро); Краківського технологічного університету (Польща, м. Краків).

До організаційного оргкомітету конференції надійшло та було рекомендовано до друку 29 тез доповідей.

Під час конференції було запропоновано до розгляду важливі питання підвищення ефективності процесу перевезень пасажирів і вантажів, аналізу та оцінки ефективності логістичних процесів, впровадження інтелектуальних технологій управління транспортними процесами.

По результатам засідання секції оргкомітетом конференції відзначено найкращу доповідь докторанта, к.т.н. Калініченко О.П. (науковий консультант проф. Нагорний Є.В.) на тему "Особливості організації транспортного процесу в міжнародному сполученні по МТК".