Передзахист кваліфікаційних робіт магістрів дипломників 2022-2023 н.р.

Передзахист кваліфікаційних робіт магістрів дипломників 2022-2023 н.р.

Цього тижня на кафедрі транспортних технологій відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «Магістр» студентів спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».

Попередній захист кваліфікаційних робіт здобувачів відбувся з метою встановлення відповідності досліджень вимогам до змісту та структури роботи, визначення ключових положень дослідження та встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Бажаємо здобувачам успішного захисту кваліфікаційних робіт!