Нагорний Євген Васильович

Завідувач кафедри транспортних технологій, професор, доктор технічних наук

Публікації:  ORCID ID Методичний кабінет Google Академія

Закінчив Артемівський технікум залізничного транспорту, в 1967 – Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю „Експлуатація залізничного транспорту”. В 1972 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1994 році - докторську дисертацію.

У 1995 році йому присвоєно вчене звання професора. Педагогічну діяльність почав з посади асистента, потім займав посади доцента кафедри, заступника декану факультету, декана факультету, проректора з навчального комплексу ХарДАЗТ. У 1994 році з його ініціативи та під його керівництвом на базі ХарДАЗТ був створений перший в Україні серед транспортних ВНЗ навчальний комплекс, до складу якого увійшли ВНЗ I, II, та IV рівнів акредитації. Діяльність навчального комплексу дозволила здійснити наскрізну безперервну підготовку фахівців для транспортної галузі. У 1996 році Є.В. Нагорний обраний дійсним членом Транспортної академії України. У 2001 році в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті було створено кафедру транспортних технологій, яку очолив професор Нагорний Є.В., обраний по конкурсу на посаду завідуючого кафедрою. Професор Є.В. Нагорний є відомим вченим з транспортних технологій як в Україні, так і за кордоном. Під його керівництвом здійснено ряд наукових проектів для Міністерства інфраструктури України:

  • виконана науково-дослідницька робота «Розробка системи забезпечення контрейлерних перевезень між Україною та Західною Європою через територію Польщі», рекомендації якої впроваджені на напрямках Київ-Славкув та Ільїчівськ-Клайпеда;
  • для міст Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Суми виконана науково-дослідницька робота з формування систем маршрутного пасажирського транспорту

Педагогічну та наукову діяльність Є.В. Нагорний поєднує з активною громадською роботою. В теперішній час являється членом Спеціалізованих рад при ХНАДУ та ДНУЗТ.

Є.В. Нагорний підготував двадцять п’ять кандидатів та чотирьох докторів технічних наук. Ним підготовлено 250 наукових праць, з них опубліковано 1 монографію, 3 підручника, 2 навчальних посібника, має вісім авторських свідоцтв та шість патентів. За багаторічну сумлінну працю Є.В. Нагорний неодноразово нагороджувався Почесними грамотами ХНАДУ. Нагороджений знаками «Почесний залізничник» (1989 р.), , «Почесний працівник Головавтотрансінспекції» (2005 р.), «Почесний працівник транспорту України» (2005 р.), «Відмінник освіти України» (2008 р.), «За наукові досягнення» (2010 р.), Указом Президента України №136/2018 призначена державна стипендія як видатному діячу науки.