Северин Олександр Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент

Публікації:  Google  Orcid  Метедичний кабінет

 

Закінчив у 1977 році Харківський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «автомобільний транспорт». Після закінчення інституту працював старшим інженером науково-дослідницького сектору, молодшим науковим співробітником, закінчив аспірантуру та захистив дисертаційну роботу на тему «Вдосконалення виконавчого органу протиблокувальної гальмівної системи з пневматичним приводом».

У 1986 р. отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.03 – «Автомобілі і трактори», а в 1991р. вчене звання доцента кафедри організації перевезень і дорожнього руху. З 1985 р. працює асистентом, доцентом (з 1990р.) кафедри організації перевезень і дорожнього руху, а з 2001р. доцентом кафедри "Транспортні технології". Читає лекції, проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Організація навантажувально-розвантажувальних робіт» і «Вантажознавство».

Є автором підручника «Вантажні роботи на автомобільному транспорті: організація і технологія»(2007р.), співавтором 2 навчальних посібників, 2 Авторських патентів, 21 свідоцтва на винаходи, більше 60 наукових публікацій та більше 30 навчально-методичних матеріалів до виконання курсових робіт(проектів), практичних і лабораторних занять, самостійної роботи студентів.

Напрям наукових досліджень: «Вдосконалення технології, умов перевезення вантажів і методів оперативного управління процесами перевантаження у вузлах транспортної мережі».