Шуліка Ольга Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент

Публікації: ORCID   Google Академія   Методичний кабінет

З відзнакою закінчила у 2004 році Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті автомобільному» та отримала кваліфікацію магістра-дослідника. Під час навчання посіла III місце в другому турі Всеукраїнської олімпіади по спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті автомобільному» в 2003 р. З 2003 року – почесний відмінник ХНАДУ. В 2003/2004 н.р. – стипендіат Харківського міського голови Шумілкіна В.А. в номінації «Обдарованість».

З вересня 2004 року почала працювати на посаді викладача-стажиста, з вересня 2005 року – на посаді асистента, а з вересня 2018 року – на посаді доцента кафедри транспортних технологій. Закінчила аспірантуру без відриву від виробництва та у 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.22.01 – транспортні системи на тему «Формування процесу доставки тарно-штучних вантажів автомобільним транспортом у міжміському сполученні».

Навчально-методична діяльність Шуліки О.О. охоплює всі форми навчання (денну, заочну) та наступні види навчального процесу: лекції, практичні та лабораторні заняття, керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, керівництво курсовими роботами. Основними дисциплінами, що викладає, є: "Вантажознавство", "Організація навантажувально-розвантажувальних робіт" та "Основи менеджменту". Перелік наукових та навчально-методичних праць становить 57 публікацій, з них 25 наукових праць" у спеціальних науково-технічних виданнях, що входять до переліку фахових видань МОН України, деякі з яких наведені у посиланні Google Академія; отримано 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір науково-практичного характеру та 3 акти про впровадження результатів науково-дослідної роботи.

Напрям наукової діяльності: розробка технологічного процесу доставки вантажів у міському, міжміському та міжнародному сполученнях; розробка моделей поведінки суб’єктів транспортного ринку в умовах невизначеності.