Інформація для абітурієнта

Шановний абітурієнте!

Шановні абітурієнти,  якщо ви раптом не брали участь в олімпіаді, ви можете потренуватися самостійно.  Пропонуємо вам до виконання завдання І і ІІ туру з історії України, української мови та літератури.

Правильні відповіді подаємо окремими файлами (з історії Україниукраїнської мови та літератури).

Кафедра українознавства приналежна як окремий підрозділ до факультету транспортних систем (ФТС), що готує висококваліфікованих фахівців із транспортних технологій, які після отримання навичок практичної роботи можуть обіймати посади керівників підприємств, підрозділів, відділень і служб у транспортному комплексі України і за її межами.  У складі факультету працює три випускові кафедри: кафедра транспортних технологій, кафедра транспортних систем і логістики, кафедра організації і безпеки дорожнього руху.

Призначення кафедри українознавства в навчальному процесі університету – навчити загальним компетентностям, зокрема вміти спілкуватися в професії державною мовою як усно, так і письмово,  бездоганно володіти фаховою термінологією (навчальний курс «Українська мова (за професійним спілкуванням)»; мати  активну громадянську позицію, що ґрунтується на демократичних переконаннях, гуманістичних та етичних цінностях (навчальний курс «Історія та культура України»). На особливу увагу заслуговує виховна діяльність кафедри як у навчальний, так і позанавчальний час.

Також рекомендуємо вам потренуватися у складанні пробного тесту з української мови і літератури та історії України, що є обов’язковими для вступу в ХНАДУ.