Навчальна робота

На кафедрі українознавства викладаються 2 дисципліни: