НІКУЛІНА  НЕЛЯ  ВАСИЛІВНА – завідувач кафедри українознавства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, кандидат філологічних наук, магістр педагогіки вищої школи, доцент.

Народилася  2  серпня 1967 року в місті Тячів Закарпатської області, з 1989 року мешкає у місті Харків, заміжня.

ДЛЯ КОНТАКТІВ: мобільний телефон – 050-638-93-61; адреса електронної пошти – nykulina@remove-this.ukr.remove-this.net; скайп – nellia15.

НАУКОВІ УПОДОБАННЯ:

Опікується проблемами українського термінознавства, зокрема працює над комплексною лінгвістичною розвідкою «Сучасна українська термінологія: теоретичні та прикладні проблеми» та дисертаційним дослідженням «Номен як складник транспортної термінологічної мегасистеми» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

УЧАСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ:

Член Харківського лексикографічного товариства при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (ХЛТ НТУ «ХПІ»), що об’єднує вчених, перекладачів, термінографів різних ВНЗ України, близького й далекого зарубіжжя, які працюють над створенням наукових довідкових видань, займаються словниковою теорією і методологією.

ОСОБИСТІ УПОДОБАННЯ (ХОБІ): кандидат в майстри спорту з настільного тенісу, ландшафтний дизайн,  мандри Україною і країнами світу.

1.   У 1989 році закінчила навчання за спеціальністю «Учитель української мови і літератури, німецької мови» на філологічному факультеті Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника (нині Прикарпатський університет імені Василя Стефаника).

2.   У 2005 році здобула другу вищу освіту, закінчивши з відзнакою Українську інженерно-педагогічну академію за спеціальністю «Магістр педагогіки вищої школи», тема кваліфікаційної магістерської роботи «Використання продуктивного типу навчання у формуванні термінологічної компетенції фахівця».

3.  15 березня 2005 року захистила дисертацію «Становлення сучасної української термінологічної системи автомобілебудування та ремонту транспортних засобів», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (науковий керівник – завідувач кафедри української мови ХНПУ імені Г.С.Сковороди, професор, кандидат філологічних наук Олексенко О.А.).