Прилуцька Людмила Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, помічник декана з наукової роботи факультету транспортних систем.
Народилася 21 червня 1981 року в м. Харків.

Закінчила ЗОШ № 124 м. Харкова зі золотою медаллю. 1998-2003 рр. – навчалася у Харківському національнальному університеті імені В.Н. Каразіна на історичному факультеті. Отримала диплом з відзнакою та кваліфікацію історика, викладача історії та суспільно-політичних дисциплін.

З 2003 року аспірантка денного відділення кафедри історії України Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Другу вищу освіту за спеціальністю облік і аудит отримала 2004 року. Навчалася на економічному факультеті Харківського інституту економіки ринкових відносин і менеджменту.

Дисертаційне дослідження на здобуття звання кандидата історичних наук успішно захистила 2007 року.

З 2007 року працюю на кафедрі українознавства.

Сфера наукових інтересів – проблеми соціально-економічного розвитку України 20 – 30-х рр. ХХ ст. , історичне краєзнавство, Україна в світовому інтеграційному процесі, історія світової культури. Має понад 20 публікацій.

Основні публікації:

1 Діяльність Харківської біржі праці щодо подолання безробіття у 20-і рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2004. – № 641: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип. 7. – С. 113-117.

2 Досвід проведення громадських робіт в місті Харків в роки непу // Збірник наукових праць. Сер. „Історія та географія” / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2006. – Вип. 24. – С. 199-204.

3 Артілі з безробітних в м. Харкові у 1920-і роки // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. пр. – Харків, 2006. – Вип. 9. – С. 227-238.

4 Боротьба з безробіттям у Харкові в 20-х - на початку 30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна — Х., 2007. — 19с.

5 Боротьба з безробіттям у Харкові в 20-х - на початку 30-х рр. ХХ ст.: дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна — Х., 2007. — 201арк. — Бібліогр.: арк. 167-201.

6 Історія розвитку автомобільного транспорту в Харкові. (20-і роки ХХ ст.). - Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 61-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 25 квітня 2008 р.). – Х.: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. - С.226-228

7 Боротьба з безробіттям у Харкові в 20-х на початку 30-х рр.. ХХ ст.: історіографія питання. – Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2009. – Вип. 33. – С.145-147.

8 До історії соціального страхування на випадок безробіття // Нуковий вісник. Одеський  державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науовців. – Наука: економіка, політологія, історія. – 2010. – №7(108). – С. 11-19.

9 Михайло Іванович Волков – корифей дорожньо-будівельної галузі. - Х.: ХНАДУ, 2010. – 52с.

10  Леонід Володимирович Назаров – світоч науки. – Х.: ХНАДУ, 2010. – 56 с.

11 Основы социальной и экономической географии мира : учебное пособие для иностранных студентов/ Прилуцкая Л.А., Кулик А.П. – Ч.1.- Х.: ХНАДУ, 2010. – 184 с.