Організація навчального процесу здійснюється у відповідності до існуючих галузевих стандартів вищої освіти – «Освітньо-кваліфікаційної характеристики» та «Освітньо-професійної програми бакалавра» з напрямів «Автомобільний транспорт», «Транспортні технології (за видами транспорту)», «машинобудування», «Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології», «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», «Будівництво», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», та «Цільової програми удосконалення фундаментальної підготовки в ХНАДУ». Цільова програма удосконалення фундаментальної підготовки в ХНАДУ включає два її різновиди (базову і спеціальну підготовку). Кожний із зазначених різновидів передбачає заходи щодо загальної і елітної освіти. На рівні загальної довузівської базової підготовки абітурієнтів м. Харкова і області і рамках елітної довузівської фундаментальної підготовки кафедрою вищої математики здійснюється видавництво методичної літератури в допомогу викладачам-математикам підготовчого відділення (ПО) і підготовчих курсах (ПК) ХНАДУ.

 

          

Методична література  до курсів класичних математичних дисциплін для студентів усіх спеціальностей

          З метою виконання вимог освітніх стандартів нового покоління в частині забезпечення значного ступеню креативності фундаментальної підготовки, а також формування у студентів мотивованого ставлення до якісної освіти, кафедра вищої математики впроваджує в курси класичних дисциплін елементів професійного змісту, пов’язаних зі спеціальністю та практичною діяльністю майбутніх фахівців. Цільова програма удосконалення фундаментальної підготовки в ХНАДУ включає два її різновиди (базову і спеціальну підготовку). На рівні вузівської базової підготовки студентів, мотивованого  ставлення студентів до якісної фундаментальної підготовки кафедрою вищої математики здійснюється розробка методичного забезпечення навчального процес

Методична література  до курсів класичних математичних дисциплін для студентів ФПІГ

         З метою виконання вимог освітніх стандартів нового покоління в частині забезпечення значного ступеню креативності фундаментальної підготовки, а також формування у студентів мотивованого ставлення до якісної освіти, кафедра вищої математики здійснює розробку методичного забезпечення навчального процесу для студентів ФПІГ. Методичне забезпечення враховує властивості дидактичної системи розвитку комунікативних математичних та  професійних компетентностей іноземних студентів.