Методична література для підготовчого відділення ХНАДУ

Організація навчального процесу здійснюється у відповідності до сучасних галузевих стандартів вищої освіти – «Освітньо-кваліфікаційної характеристики» та «Освітньо-професійної програми бакалавра» з напрямів «Автомобільний транспорт», «Транспортні технології (за видами транспорту)», «машинобудування», «Автоматика та комп'ютерно-інтегровані технології», «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», «Будівництво», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», та «Цільової програми удосконалення фундаментальної підготовки в ХНАДУ». Цільова програма удосконалення фундаментальної підготовки в ХНАДУ включає два її різновиди (базову і спеціальну підготовку). Кожний із зазначених різновидів передбачає заходи щодо загальної і елітної освіти. На рівні загальної базової підготовки абітурієнтів м. Харкова і області і рамках елітної базової фундаментальної підготовки кафедрою вищої математики здійснюється видавництво методичної літератури в допомогу викладачам-математикам підготовчого відділення (ПО) і підготовчих курсах (ПК) ХНАДУ.

Методична література  до курсів класичних математичних дисциплін для студентів усіх спеціальностей

          З метою виконання вимог освітніх стандартів нового покоління в частині забезпечення значного ступеню креативності фундаментальної підготовки, а також формування у студентів мотивованого ставлення до якісної освіти, кафедра вищої математики впроваджує в курси класичних дисциплін елементів професійного змісту, пов’язаних зі спеціальністю та практичною діяльністю майбутніх фахівців. Цільова програма удосконалення фундаментальної підготовки в ХНАДУ включає два її різновиди (базову і спеціальну підготовку). На рівні вузівської базової підготовки студентів, мотивованого  ставлення студентів до якісної фундаментальної підготовки кафедрою вищої математики здійснюється розробка методичного забезпечення навчального процес