На кафедрі вищої математики проводиться системна робота з контингентом іноземних здобувачів вищої освіти, яка включає регулярне обговорення із викладачами необхідності толерантного ставлення до зазначеного контингенту, навчально-методичну, наукову та організаційно-виховну роботу з іноземними здобувачами.

1.       Викладачі кафедри як громадяни України мають на високому патріотичному та моральному рівні представляти свою країну у стосунках із громадянами інших країн. Отже, основу відносин між викладачами кафедри та іноземними здобувачами вищої освіти під час навчального процесу має складати доброзичливість, розуміння іншої ментальності, допомога у подоланні труднощів адаптації та мовного бар'єра, неприпустимість хабарництва, неввічливості, неуважності.

2.       Іноземні здобувачі вищої освіти як клієнти платних освітніх послуг претендують на високий рівень якості їхнього отримання. Це передбачає високий науково-методичний рівень викладання дисциплін кафедри, застосування ІКТ з лаконічними презентаціями навчального матеріалу, забезпечення контингенту іноземних здобувачів спеціальними навчально-методичними розробками, надання додаткових безкоштовних консультацій.

     Системна робота кафедри у зазначених напрямах включає регулярний самоконтроль з боку викладачів стосовно виконання вказаних положень,  а також контроль з боку керівництва кафедри.

Методична література  до курсів класичних математичних дисциплін для здобувачів ФПІГ

         З метою виконання вимог освітніх стандартів нового покоління в частині забезпечення значного ступеня креативності фундаментальної підготовки, а також формування у здобувачів мотивованого ставлення до якісної освіти, кафедра вищої математики здійснює розробку методичного забезпечення навчального процесу для здобувачів ФПІГ. Методичне забезпечення враховує властивості дидактичної системи розвитку комунікативних математичних та  професійних компетентностей іноземних здобувачів.