Кафедрами ЕіП і ВМ видано навчальний посібник «Математичні методи в економічних дослідженнях»

Викладачами кафедри економіки і підприємництва проф. Дмитрієвим І.А., проф. Дмитрієвою О.І., проф. Шевченко І.Ю. та викладачами кафедри вищої математики проф. Ярхо Т.О., доц. Ємельяновою Т.В. видано навчальний посібник «Математичні методи в економічних дослідженнях».

Навчальний посібник призначений для креативної самостійної підготовки здобувачів економічних спеціальностей бакалаврату з математичних методів лінійного програмування та теорії масового обслуговування.  

Представлено геометричний і симплексний методи, метод штучного базису, двоїстий симплекс-метод розв’язання задач лінійного програмування; розподільний метод та метод потенціалів розв’язання транспортної задачі; класифікацію систем масового обслуговування та методи розв’язання задач в одноканальних і багатоканальних системах з відмовами та необмеженою чергою, системах з фіксованим часом обслуговування.