Засідання секції "Вища математика "85-ої Міжнародної науково-технічної та науково-методичної конференції ХНАДУ

13-14 травня у рамках роботи 85-ої Міжнародної науково-технічної та науково-методичної конференції ХНАДУ в режимі онлайн відбулись засідання секції "Вища математика", на яких було представлено цікаві і актуальні доповіді

13.05.21 з доповідями виступили:

1. Ст. викл. І. В. Михайленко.

Формування математичних компетентностей у студентів технічних ЗВО при дослідженні математичних моделей механічних та фізичних систем операційним методом.

2. Ст. викл. І. І. Мороз.

Організація  самостійної роботи студентів під час  дистанційного навчання..

3. Ст. викл. В. О. Нестеренко.

Особливості застосування інтеграла Дюамеля при розв’язанні математичних моделей прикладних задач технічного зміту.

14.05.21 з доповідями  виступили:

1. Доц. С. В. Гадецька

Статистичні розподіли та ланцюжкове подання даних в аналізі релевантності структурних описів візуальних зображень

2.  Доц. О. Д. Пташний      

Динамічна модель прийняття рішень про зняття з експлуатації обладнання.

3. Доц. І. М. Клімова

Технологічні аспекти оглядового повторення курсу елементарної математики здобувачами ЗНО у форматі змішаного навчання.          

4. Доц. Н. М. Чеканова (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразина)

Квантовання гамільтонових систем за допомогою метода нормальних форм.

5. Доц. Д. В. Легейда (Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Розв’язання професійно-прикладних задач у формуванні математичної компетентності майбутніх фахівців технічного профілю

Представлення доповідей, їх обговорення, дискусія між учасниками конференції сприяло можливості формування нових підходів і шляхів до підвищення якості освітнього процесу.

кафедра вищої математики