НАУКА НА ФТС

На факультеті викладають 10 докторів наук та професорів, понад 60 кандидатів наук. Разом на факультеті працює понад 70 осіб професорсько-викладацького складу.

Навчання студентів проводиться за трьома освітніми рівнями: перший – бакалавр; другий –магістр; третій –доктор філософії.

Навчаючись за першим освітнім рівнем студенти, поряд із блоками гуманітарних і фундаментальних дисциплін, вивчають професійно спрямовані дисципліни. Закінчивши курс бакалаврської підготовки, й володіючи дипломом бакалавра з транспортних технологій, студенти мають можливість навчатися за другим і третім рівнями підготовки.

Другий рівень (магістр) напрямку «Транспортні технології» передбачає поглиблення компетентності, знань і вмінь бакалавра за наступними трьома освітніми програмами: «Транспортні системи», «Організація і регулювання дорожнього руху» та «Організація перевезень і управління на транспорті».

Магістри (рівень вищої освіти) повинні мати ті ж, що й бакалаври компетентність, знання й уміння, але на більш високому рівні, який досягається шляхом оволодіння науковими методами аналізу транспортних процесів при обслуговуванні клієнтів. 

План розвитку факультету транспортних систем