Міжнародне підвищення кваліфікації 14-21 грудня 2020 року

Викладачі кафедри ФППП Чепурна В.О та Ткаченко I.В. пройшли міжнародне підвищення кваліфікації "Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформ Google Meet, Google Classroom".

Організаторами вебінару виступили: Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та Міжнародна фундація науковців та освітян (IESF).

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години):   з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин.     

To top