ФТС організував зустріч зі стейкхолдерами

    Підвищення якості підготовки професійних кадрів відповідно до потреб сучасного ринку праці вимагає вдосконалення взаємодії закладів вищої освіти і роботодавців. Роботодавець є безпосереднім споживачем результатів освітньої діяльності, виступає в якості консультанта, що пропонує найбільш ефективні методи і засоби формування компетентностей, визначених стандартом вищої освіти.

     22 грудня 2021 р. у конференц-залі ХНАДУ факультетом транспортних систем було організовано зустріч зі стейкхолдерами (роботодавцями) з метою узгодження навчальних планів підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії, які навчаються за спеціальністю 275.03 "Транспортні технол (на автомобільному транспорті).

В заході прийняли участь:

  • представники адміністрації ХНАДУ;
  • представники ХДАК та інших профільних навчальних закладів освіти;
  • гаранти освітніх програм;
  • керівники автотранспортних підприємтсв, начальники департаментів працевлаштування;
  • представники академічної спільноти м. Харкова;
  • студентський актив ХНАДУ та інших навчальних закладів Харківського регіону.

Було розглянуто пропозиції щодо удосконалення якості підготовки фахівців, можливості організації дуальної освіти, питання активізації розвитку комунікативних, лідерських та управлінських якостей, набуття студентами Soft Skills.

To top