Видано монографію!

Опубліковано наукову монографію «Резервування провізних можливостей парку автомобілів у логістичних ланцюгах постачань споживчих товарів».

Монографію створено завдяки співпраці авторів доц. Ковцур Катерини та доц. Птиці Наталії кафедри Транспортних систем і логістики, та доц. Музильова Дмитра (Державний біотехнологічний університет).

Авторами у виданні розкривається, що логістика це, насамперед, про транспорт, про організацію процесу взаємодії транспорту у ланцюгах постачань, про планування і ефективне використання потужностей та про множину технологічних операцій, які виконує транспорт. Опубліковане видання призначене для логістів, керівників підрозділів та служб логістики, інженерно-технічних робітників, вчених та аспірантів, діяльність яких пов’язана з моделюванням і плануванням роботи системи доставки, та усіх зацікавлених.

Авторський колектив висловлює щиру подяку рецензентам за увагу та науковий інтерес до монографії!


To top